search_api_autocomplete
341.

Hoe de jaarlijkse bijscholing van mijn beroepskennis aantonen aan de FSMA?

  • new

Iedere tussenpersoon, bemiddelaar of kredietgever moet een verklaring op erewoord afleggen, waarin hij bevestigt dat alle door de bijscholingsplicht betrokken personen, werkzaam in zijn onderneming, hun bijscholingsplicht in de loop van een bepaald jaar hebben gerespecteerd.

De verklaring heeft automatisch betrekking op het geheel van de inschrijvingen en vergunningen waarover de tussenpersoon, bemiddelaar of de kredietgever beschikt.

De FSMA stelt een modelverklaring ter beschikking die de ingeschreven tussenpersoon of bemiddelaar of de vergunde kredietgever ieder jaar in zijn online inschrijvingsdossier, via de applicatie “CABRIO”, moet opladen (zie de handleiding voor praktische instructies) in het eerste kwartaal van het jaar volgend op het jaar waarop de bijscholingsplicht slaat. Bij voorbeeld, de verklaring op erewoord die slaat op de bijscholing van het jaar 2022 moet opgeladen worden in de onlineapplicatie uiterlijk op 31 maart 2023.

Voor de bijscholingsopleidingen gevolgd vóór 2022 moet geen verklaring bezorgd worden, maar u dient de attesten wel ter beschikking van de FSMA te houden voor een eventuele controle.

De deelnameattesten van de gevolgde bijscholingsopleidingen moeten niet spontaan overgemaakt worden aan de FSMA, maar moeten wel op het eerste verzoek ter beschikking van de FSMA gehouden worden. De FSMA kan immers steeds controleren of de verklaring op erewoord overeenstemt met de realiteit.