search_api_autocomplete
298.

Hoe kan ik checken of mijn onderneming voldoet aan de voorwaarden inzake beroepskennis? - Subagent in hypothecair krediet

De FSMA heeft een stappenplan en checklists opgesteld om u te helpen bij de voorbereiding van uw dossier. Aan de hand van deze documenten kunt u nagaan of de bij de kredietbemiddeling betrokken verantwoordelijke personen en voor de personen in contact met het publiek binnen uw onderneming voldoen aan de vereisten inzake beroepskennis.

Checklists beroepskennis subagenten in hypothecair krediet

  • Subagent in hypothecair krediet zelf (=natuurlijke persoon) (bladzijde 11)
  • Verantwoordelijke voor de distributie bij subagent in hypothecair krediet (bladzijde 12)
  • Effectief leider de facto verantwoordelijk voor kredietbemiddeling bij subagent in hypothecair krediet (rechtspersoon) (bladzijde 13)
  • Effectief leider de facto niet verantwoordelijk voor de kredietbemiddeling bij subagent in hypothecair krediet (rechtspersoon) OF bestuurder geen effectief leider bij subagent in hypothecair krediet (rechtspersoon) (bladzijde 14)
  • Personen in contact met het publiek - bemiddeling in hypothecair krediet (bladzijde 15)