search_api_autocomplete
299.

Hoe kan ik checken of mijn onderneming voldoet aan de voorwaarden inzake beroepskennis? - Verbonden agent in hypothecair krediet

De FSMA heeft een stappenplan en checklists opgesteld om u te helpen bij de voorbereiding van uw dossier. Aan de hand van deze documenten kunt u nagaan of de bij de kredietbemiddeling betrokken verantwoordelijke personen en voor de personen in contact met het publiek binnen uw onderneming voldoen aan de vereisten inzake beroepskennis.

Checklists beroepskennis verbonden agenten in hypothecair krediet

  • Verbonden agent in hypothecair krediet zelf (=natuurlijke persoon) (bladzijde 7)
  • Verantwoordelijke voor de distributie bij verbonden agent in hypothecair krediet (bladzijde 8)
  • Effectief leider de facto verantwoordelijk voor kredietbemiddeling bij verbonden agent in hypothecair krediet (rechtspersoon) (bladzijde 9)
  • Effectief leider de facto niet verantwoordelijk voor de kredietbemiddeling bij verbonden agent in hypothecair krediet (rechtspersoon) OF bestuurder geen effectief leider bij verbonden agent in hypothecair krediet (rechtspersoon) (bladzijde 10)
  • Personen in contact met het publiek - bemiddeling in hypothecair krediet (bladzijde 15)