search_api_autocomplete
294.

Hoe kan ik checken of mijn onderneming voldoet aan de voorwaarden inzake beroepskennis? - Verbonden agent in consumentenkrediet

De FSMA heeft een stappenplan en checklists opgesteld om u te helpen bij de voorbereiding van uw dossier. Het stappenplan biedt een algemene toelichting over de verschillende aspecten van de beroepskennis. Om concreet na te gaan of de bij de kredietbemiddeling betrokken verantwoordelijke personen en de personen in contact met het publiek in uw onderneming aan alle vereisten voldoen, kunt u gebruik maken van de checklists van de FSMA, waarin per statuut, per categorie en per rol alle relevante aspecten aan bod komen. Kies enkel de checklist(s) die op u van toepassing zijn. Bereid uw inschrijvingsdossier voor door  ze in te vullen voor alle verantwoordelijke personen en personen in contact met het publiek van uw onderneming.

Checklists beroepskennis verbonden agenten in consumentenkrediet

  • Verbonden agent in consumentenkrediet zelf (=natuurlijke persoon) (bladzijde 21)
  • Verantwoordelijke voor de distributie bij verbonden agent in consumentenkrediet (bladzijde 22)
  • Effectief leider de facto verantwoordelijk voor kredietbemiddeling bij verbonden agent in consumentenkrediet (rechtspersoon) (bladzijde 23)
  • Effectief leider de facto niet verantwoordelijk voor de kredietbemiddeling bij verbonden agent in consumentenkrediet (rechtspersoon) (bladzijde 24)
  • Personen in contact met het publiek - bemiddeling in consumentenkrediet (bladzijde 27)