search_api_autocomplete
295.

Hoe kan ik checken of mijn onderneming voldoet aan de voorwaarden inzake beroepskennis? - Agent in een nevenfunctie

De FSMA heeft een stappenplan en checklists opgesteld om u te helpen bij de voorbereiding van uw dossier. Aan de hand van deze documenten kunt u nagaan of de bij de kredietbemiddeling betrokken verantwoordelijke personen en voor de personen in contact met het publiek binnen uw onderneming voldoen aan de vereisten inzake beroepskennis.

Checklists beroepskennis agenten in een nevenfunctie

  • Verantwoordelijke voor de distributie bij agent in een nevenfunctie Type 1* (bladzijde 25)
  • Verantwoordelijke voor de distributie bij agent in een nevenfunctie Type 2** (bladzijde 26)
  • Personen in contact met het publiek bij agent in een nevenfunctie Type 1* (bladzijde 28)
  • Personen in contact met het publiek bij agent in een nevenfunctie Type 2** (bladzijde 27)

*Type 1: De aangeboden kredieten enkel kunnen gebruikt worden voor goederen of diensten die de agent zelf verkoopt.  

**Type 2: De aangeboden kredieten kunnen ook worden gebruikt voor andere goederen of diensten dan diegene die de agent zelf verkoopt.