search_api_autocomplete
167.

Hoe kan ik nagaan of de bij de kredietbemiddeling betrokken personen in mijn onderneming voldoen aan de voorwaarden inzake beroepskennis?

De FSMA heeft een stappenplan en checklists opgesteld om u te helpen bij de voorbereiding van uw dossier. Aan de hand van deze documenten kunt u nagaan of de bij de kredietbemiddeling betrokken verantwoordelijke personen en voor de personen in contact met het publiek binnen uw onderneming voldoen aan de vereisten inzake beroepskennis.

Checklists hypothecair krediet
Makelaars in hypothecair krediet
 • Makelaar in hypothecair krediet zelf (=natuurlijke persoon) (bladzijde 3)
 • Verantwoordelijke voor de distributie bij makelaar in hypothecair krediet (bladzijde 4)
 • Effectief leider de facto verantwoordelijk voor kredietbemiddeling bij makelaar in hypothecair krediet (rechtspersoon) (bladzijde 5)
 • Effectief leider de facto niet verantwoordelijk voor de kredietbemiddeling bij makelaar in hypothecair krediet (rechtspersoon) OF bestuurder geen effectief leider bij makelaar in hypothecair krediet (rechtspersoon) (bladzijde 6)
 • Personen in contact met het publiek - bemiddeling in hypothecair krediet (bladzijde 15)
Verbonden agenten in hypothecair krediet
 • Verbonden agent in hypothecair krediet zelf (=natuurlijke persoon) (bladzijde 7)
 • Verantwoordelijke voor de distributie bij verbonden agent in hypothecair krediet (bladzijde 8)
 • Effectief leider de facto verantwoordelijk voor kredietbemiddeling bij verbonden agent in hypothecair krediet (rechtspersoon) (bladzijde 9)
 • Effectief leider de facto niet verantwoordelijk voor de kredietbemiddeling bij verbonden agent in hypothecair krediet (rechtspersoon) OF bestuurder geen effectief leider bij verbonden agent in hypothecair krediet (rechtspersoon) (bladzijde 10)
 • Personen in contact met het publiek - bemiddeling in hypothecair krediet (bladzijde 15)
Subagenten in hypothecair krediet
 • Subagent in hypothecair krediet zelf (=natuurlijke persoon) (bladzijde 11)
 • Verantwoordelijke voor de distributie bij subagent in hypothecair krediet (bladzijde 12)
 • Effectief leider de facto verantwoordelijk voor kredietbemiddeling bij subagent in hypothecair krediet (rechtspersoon) (bladzijde 13)
 • Effectief leider de facto niet verantwoordelijk voor de kredietbemiddeling bij subagent in hypothecair krediet (rechtspersoon) OF bestuurder geen effectief leider bij subagent in hypothecair krediet (rechtspersoon) (bladzijde 14)
 • Personen in contact met het publiek - bemiddeling in hypothecair krediet (bladzijde 15)
Checklists consumentenkrediet
Makelaars in consumentenkrediet
 • Makelaar in consumentenkrediet zelf (=natuurlijke persoon) (bladzijde 17)
 • Verantwoordelijke voor de distributie bij makelaar in consumentenkrediet (bladzijde 18)
 • Effectief leider de facto verantwoordelijk voor kredietbemiddeling bij makelaar in consumentenkrediet (rechtspersoon) (bladzijde 19)
 • Effectief leider de facto niet verantwoordelijk voor de kredietbemiddeling bij makelaar in consumentenkrediet (rechtspersoon) (bladzijde 20)
 • Personen in contact met het publiek - bemiddeling in consumentenkrediet (bladzijde 27)
Verbonden agenten in consumentenkrediet
 • Verbonden agent in consumentenkrediet zelf (=natuurlijke persoon) (bladzijde 21)
 • Verantwoordelijke voor de distributie bij verbonden agent in consumentenkrediet (bladzijde 22)
 • Effectief leider de facto verantwoordelijk voor kredietbemiddeling bij verbonden agent in consumentenkrediet (rechtspersoon) (bladzijde 23)
 • Effectief leider de facto niet verantwoordelijk voor de kredietbemiddeling bij verbonden agent in consumentenkrediet (rechtspersoon) (bladzijde 24)
 • Personen in contact met het publiek - bemiddeling in consumentenkrediet (bladzijde 27)
Agenten in een nevenfunctie
 • Verantwoordelijke voor de distributie bij agent in een nevenfunctie Type 1* (bladzijde 25)
 • Verantwoordelijke voor de distributie bij agent in een nevenfunctie Type 2** (bladzijde 26)
 • Personen in contact met het publiek bij agent in een nevenfunctie Type 1* (bladzijde 28)
 • Personen in contact met het publiek bij agent in een nevenfunctie Type 2** (bladzijde 27)

*Type 1: De aangeboden kredieten enkel kunnen gebruikt worden voor goederen of diensten die de agent zelf verkoopt.  

**Type 2: De aangeboden kredieten kunnen ook worden gebruikt voor andere goederen of diensten dan diegene die de agent zelf verkoopt.