search_api_autocomplete
Home
167.

Hoe kan ik nagaan of de bij de kredietbemiddeling betrokken personen in mijn onderneming voldoen aan de voorwaarden inzake beroepskennis (stappenplan)?

De FSMA heeft een stappenplan en checklists opgesteld om u te helpen bij de voorbereiding van uw dossier. Aan de hand van deze documenten kunt u nagaan of de bij de kredietbemiddeling betrokken verantwoordelijke personen en voor de personen in contact met het publiek binnen uw onderneming voldoen aan de vereisten inzake beroepskennis.

Checklists hypothecair krediet
Makelaars in hypothecair krediet
Verbonden agenten in hypothecair krediet
Subagenten in hypothecair krediet
Checklists consumentenkrediet
Makelaars in consumentenkrediet
Verbonden agenten in consumentenkrediet
Agenten in een nevenfunctie

*Type 1: De aangeboden kredieten enkel kunnen gebruikt worden voor goederen of diensten die de agent zelf verkoopt.  

**Type 2: De aangeboden kredieten kunnen ook worden gebruikt voor andere goederen of diensten dan diegene die de agent zelf verkoopt.