search_api_autocomplete
Home
13.

Hoe kan ik nagaan welke kredietgevers een vergunning of registratie hebben om in België actief te zijn?

De FSMA publiceert op haar website een geactualiseerde lijst van de kredietgevers met een vergunning of registratie publiceren.

U kan op de website van de FSMA zoeken op naam en/of ondernemingsnummer van de kredietgever.