search_api_autocomplete
Home
168.

Hoe verloopt de collectieve inschrijving van een kredietbemiddelaar via een centrale instelling (praktische instructies)?

1. Communicatie tussen de FSMA en de centrale instelling over inschrijvingsaanvragen

Kredietgevers die willen optreden als centrale instelling, moeten hiervoor het akkoord vragen van de FSMA via de online-applicatie. Zodra de FSMA haar akkoord heeft gegeven, kan de primaire contactpersoon zelf inschrijvingsaanvragen voor verbonden agenten of subagenten indienen. De primaire contactpersoon kan via de online applicatie ook bijkomende secundaire contactpersonen aanmaken, die onder verantwoordelijkheid van de primaire contactpersoon inschrijvingsaanvragen kunnen indienen

Als de FSMA vragen heeft over een inschrijving, zal de centrale instelling hiervan bericht krijgen via het professionele e-mailadres van de centrale instelling. Dit adres wordt opgehaald uit het dossier van de centrale instelling zelf. De inschrijvingsaanvraag zal daarnaast het professionele e-mailadres van de bemiddelaar bevatten. Dit adres zal niet worden gebruikt in het kader van de inschrijvingsaanvraag. Het kan wel worden gebruikt voor andere communicatie met kredietbemiddelaars.

De bevestiging van de beslissing van het directiecomité van de FSMA gebeurt op de volgende manier:

  • In geval van goedkeuring van de inschrijving: via het professionele e-maildres van de centrale instelling;
  • In geval van weigering van de inschrijving: bij aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van de centrale instelling.

2. Communicatie met betrekking tot meerdere inschrijvingsaanvragen

Kredietbemiddelaars kunnen een inschrijving vragen inzake hypothecair krediet en/of consumentenkrediet. Beide inschrijvingen kunnen in één aanvraag worden aangevraagd. Zij geven echter aanleiding tot twee onderscheiden beslissingen van het directiecomité, die afzonderlijk zullen worden bevestigd.

Kredietbemiddelaars die een aanvraag hebben ingediend voor slechts één van beide categorieën, kunnen pas een aanvraag in de andere categorie indienen nadat de eerste aanvraag is afgehandeld. Kredietbemiddelaars die in beide categorieën actief willen zijn, doen er bijgevolg goed aan om beide aanvragen samen in te dienen.

Kredietbemiddelaars die in één categorie een aanvraag willen indienen via een centrale instelling (b.v. als verbonden agent in consumentenkrediet) en in de andere categorie een individuele aanvraag (b.v. als makelaar in hypothecair krediet) moeten rekening houden met de volgende beperkingen:

  • De tweede aanvraag kan pas worden ingediend als de eerste is afgehandeld. De centrale instelling zal dus met de kredietbemiddelaar moeten overleggen over de timing van de aanvraag.
  • De gegevens uit het dossier die gemeenschappelijk zijn aan beide aanvragen, zullen, na goedkeuring van de aanvragen, alleen door de kredietbemiddelaar zelf kunnen worden gewijzigd. Het is immers niet wenselijk dat twee partijen de verantwoordelijkheid hebben voor het beheren van dezelfde gegevens.
  • De kredietbemiddelaar zal steeds alle gegevens van zijn dossier kunnen zien, ook de gegevens die door de centrale instelling zijn ingediend. Hij zal de gegevens die door de centrale instelling zijn ingediend en die niet gemeenschappelijk zijn aan beide inschrijvingen, echter niet kunnen wijzigen.
  • De centrale instelling zal enkel de gegevens kunnen zien die zij zelf heeft ingediend. Zij zal de gegevens die door de kredietbemiddelaar zijn ingediend en die niet gemeenschappelijk zijn aan beide inschrijvingen, niet kunnen zien.