search_api_autocomplete
168.

Hoe verloopt de collectieve inschrijving van een tussenpersoon via een centrale instelling?

De collectieve inschrijving van kredietbemiddelaars en van tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten is niet meer toegelaten sinds 1 juni 2019. Voor wat de verzekeringstussenpersonen betreft was hun collectieve inschrijving reeds sinds 28 december 2018 niet meer mogelijk.

De centrale instelling moet de tussenpersonen die hij onder zijn verantwoordelijkheid ingeschreven heeft, overdragen aan de FSMA op de wijze en binnen de termijn bepaald door de FSMA.