search_api_autocomplete
49.

Hoeveel kost een inschrijving als tussenpersoon?

Algemeen

Met een inschrijving bij de FSMA als tussenpersoon gaan twee types kosten gepaard:

   1) een eenmalige inschrijvingsbijdrage;

   2) een jaarlijkse bijdrage in de toezichtskosten van de FSMA.

Deze kosten worden bepaald in het Koninklijk besluit van 17 mei 2012 betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA.

De betaling van de bijdrage in de toezichtskosten van de FSMA is een inschrijvingsvoorwaarde waaraan de tussenpersoon moet voldoen om zijn inschrijving te kunnen behouden.

1) Eenmalige inschrijvingsbijdrage

Voor het onderzoek van uw inschrijvingsaanvraag betaalt u een eenmalige bijdrage. Het bedrag ervan is bij Koninklijk besluit vastgesteld en wordt jaarlijks aangepast in functie van de evolutie van de werkingskosten van de FSMA. Vanaf 1 januari 2024 bedraagt ze 783 EUR.

Dit bedrag is ook verschuldigd wanneer uw aanvraag door de FSMA wordt geweigerd of wanneer u uw inschrijvingsaanvraag intrekt.

Aan het einde van uw inschrijvingsaanvraag via het online platform van de FSMA zal u worden gevraagd om deze bijdrage  via debet- of creditkaart te betalen.

De kosten voor het onderzoek van de aanvraag zijn verschuldigd per inschrijving. Als u bijvoorbeeld in twee registers wil worden ingeschreven, moet u de eenmalige inschrijvingsbijdrage tweemaal betalen.

2) Jaarlijkse bijdrage in de toezichtskosten

Het bedrag dat u jaarlijks dient te betalen als bijdrage in de toezichtskosten van de FSMA, wordt uitgelegd in de vraag Welke jaarlijkse bijdrage moet ik als tussenpersoon aan de FSMA betalen?