search_api_autocomplete
Home
51.

Kan een rechtspersoon bestuurder zijn van een tussenpersoon?

Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een tussenpersoon als hij de bepalingen van het vennootschappenwetboek naleeft.

Enkel de bestuurders van bemiddelaars in hypothecair krediet zijn aan controle door de FSMA onderworpen. Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een bemiddelaar in hypothecair krediet als hij een vaste vertegenwoordiger aanduidt die voldoet aan de wettelijke voorwaarden van beroepskennis, geschiktheid en professionele betrouwbaarheid.