search_api_autocomplete
51.

Kan een rechtspersoon bestuurder zijn van een tussenpersoon?

Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een tussenpersoon of bemiddelaar indien hij de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen naleeft.

Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een bemiddelaar in hypothecair krediet indien hij een vaste vertegenwoordiger aanduidt die voldoet aan de wettelijke voorwaarden inzake beroepskennis, passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid.

Enkel de bestuurders van bemiddelaars in hypothecair krediet zijn aan het toezicht van de FSMA onderworpen.