search_api_autocomplete
Home
118.

Krijg ik de betaalde inschrijvingskosten terug als ik mijn aanvraag tot inschrijving intrek of als mijn inschrijving wordt geweigerd?

Voor het onderzoek van uw individuele aanvraag tot inschrijving betaalt u een eenmalige bijdrage. Het bedrag ervan is bij koninklijk besluit bepaald en wordt jaarlijks aangepast naar verhouding van de evolutie van de werkingskosten van de FSMA. Vanaf 1 januari 2021 bedraagt ze 684 EUR.  U moet deze kosten betalen vóór u uw aanvraag tot inschrijving kunt indienen. De FSMA start met de behandeling van uw aanvraag na ontvangst van de betaling.

De inschrijvingskosten worden niet terugbetaald wanneer u uw aanvraag tot inschrijving intrekt of wanneer uw inschrijving wordt geweigerd.