search_api_autocomplete
118.

Krijg ik de betaalde inschrijvingskosten terug als ik mijn aanvraag tot inschrijving intrek of als mijn inschrijving wordt geweigerd?

Voor het onderzoek van uw inschrijvingsaanvraag betaalt u een eenmalige bijdrage. Het bedrag ervan is bij Koninklijk besluit bepaald en wordt jaarlijks aangepast in functie van de evolutie van de werkingskosten van de FSMA. Vanaf 1 januari 2024 bedraagt ze 783 euro. U moet deze bijdrage betalen vóór u uw inschrijvingsaanvraag kunt indienen. De FSMA start met de behandeling van uw inschrijvingsaanvraag na ontvangst van de betaling.

Deze bijdrage wordt niet terugbetaald wanneer u uw inschrijvingsaanvraag intrekt of wanneer uw inschrijving wordt geweigerd.