search_api_autocomplete
Home
300.

Krijg ik een FSMA-inschrijvingsnummer?

Elke door de FSMA ingeschreven tussenpersoon wordt geïdentificeerd aan de hand van een uniek nummer, het ondernemingsnummer. Dit ondernemingsnummer is ook uw inschrijvingsnummer bij de FSMA.

De (her)verzekeringstussenpersonen en de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten die niet werden ingeschreven via de online applicatie en waaraan de FSMA een inschrijvingsnummer heeft toegekend bestaande uit vijf of zes cijfers en één of meerdere lettercombinaties, mogen dit nummer nog gebruiken in hun contacten met de FSMA.

Welk nummer moet er dan vermeld worden en waar?

U moet voortaan uw ondernemingsnummer vermelden:

  • op uw briefpapier;
  • op uw andere documenten betreffende uw activiteit van verzekeringsdistributie;
  • op uw reclame;
  • aan de cliënt op papier of op een duurzame drager, voorafgaand aan de sluiting van een verzekeringsovereenkomst of, zonodig, bij verlenging of wijziging van de verzekeringsovereenkomst.

Hoe kan je nagaan of een tussenpersoon is ingeschreven?

Per type bemiddelaar kunt u op de website van de FSMA nagaan of een tussenpersoon ingeschreven is. De belangrijkste identificatiegegevens van de ingeschreven tussenpersonen worden hier eveneens vermeld.