search_api_autocomplete
300.

Krijg ik een FSMA-inschrijvingsnummer?

Iedere door de FSMA ingeschreven tussenpersoon wordt geïdentificeerd aan de hand van een uniek nummer, het ondernemingsnummer. Dit ondernemingsnummer is ook uw inschrijvingsnummer bij de FSMA.

De (her)verzekeringstussenpersonen en de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten die niet werden ingeschreven via de online applicatie en waaraan de FSMA een inschrijvingsnummer heeft toegekend bestaande uit vijf of zes cijfers en een of meer lettercombinaties, mogen dit nummer nog gebruiken in hun contacten met de FSMA.

Welk nummer moet er dan worden vermeld en waar?

U moet voortaan uw ondernemingsnummer vermelden:

  • op uw briefpapier;
  • op uw andere documenten over uw bemiddelingsactiviteiten;
  • op uw reclame;
  • aan de klant op papier of op een duurzame drager, voorafgaand aan de sluiting van een verzekeringsovereenkomst of, zonodig, bij verlenging of wijziging van de verzekeringsovereenkomst.

Hoe kan je nagaan of een tussenpersoon is ingeschreven?

Per type van tussenpersoon kan u op de website van de FSMA nagaan of een tussenpersoon ingeschreven is. De belangrijkste identificatiegegevens van de ingeschreven tussenpersonen worden daar eveneens vermeld.