search_api_autocomplete
260.

Mag ik als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten ook de activiteit van financieel planner uitoefenen ?

Een financieel planner geeft raad over financiële planning.

Raad over financiële planning is het adviseren over het optimaliseren, met name van de structuur, de planning in de tijd, de bescherming, de juridische organisatie of de overdracht, van het vermogen van een cliënt, op grond van de behoeften en de doelstellingen die hij aangeeft.

Raad over financiële planning moet in principe vier aspecten belichten, nl:    

  • het burgerlijk recht;
  • het fiscaal recht en de fiscaliteit;
  • de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid;
  • de economische en de financiële context.

Een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten mag:    

  • de activiteit van financiële planning uitoefenen zonder bijkomende vergunning als financieel planner ;
  • zich als financieel planner aan het publiek in België voorstellen en meedelen dat hij aan niet-professionele cliënten raad geeft over financiële planning.

Het is de tussenpersoon echter wettelijk verboden om in zijn maatschappelijke of commerciële naam gebruik te maken van de woorden 'financieel planner' of van gelijkaardige termen.

Hij mag zich evenmin als 'onafhankelijk financieel planner' aan het publiek in België voorstellen of gebruikmaken van gelijkaardige termen. De term of de verwijzing naar activiteiten van 'onafhankelijk' financieel planner is voorbehouden aan de financiële planners die een aparte vergunning voor deze activiteit hebben verkregen van de FSMA. Deze vergunning is niet verenigbaar met het statuut van tussenpersoon.

De tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten moet de gedragsregels bij het verstrekken van raad over financiële planning respecteren.

Gelet op de multidisciplinaire analyse mag een tussenpersoon enkel raad over financiële planning verstrekken nadat hij alle vereiste informatie over de persoonlijke situatie van de cliënt, waaronder informatie over zijn financiële, familiale en professionele situatie, alsook zijn doelstellingen en behoeften inzake financiële planning, schriftelijk heeft ingezameld, zodat hij een passende raad kan geven.

Een cliënt kan aan de tussenpersoon meedelen dat:    

  • hij geen analyse wil van een bepaald aspect of van bepaalde aspecten;
  • de raad geen betrekking moet hebben op zijn gehele vermogen maar enkel op een deel ervan.

De tussenpersoon moet een schriftelijke overeenkomst sluiten met de cliënt voor hij raad over financiële planning geeft. Wanneer hij zijn analyse, op vraag van de cliënt, beperkt tot bepaalde aspecten of een deel van het vermogen van de cliënt, moet hij dit duidelijk in de schriftelijke overeenkomst opnemen.

Voor meer uitleg over de wetgeving kan u de FAQ’s over financiële planning lezen.