search_api_autocomplete
212.

Mag ik als verzekeringstussenpersoon ook de activiteit van financiële planner uitoefenen ?

Een financiële planner geeft raad over financiële planning.

Raad over financiële planning is het adviseren over het optimaliseren, met name van de structuur, de planning in de tijd, de bescherming, de juridische organisatie of de overdracht, van het vermogen van een cliënt, op grond van de behoeften en de doelstellingen die hij aangeeft.

Raad over financiële planning moet in principe vier aspecten belichten, nl:    

  • het burgerlijk recht;
  • het fiscaal recht en de fiscaliteit;
  • de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid;
  • de economische en de financiële context.

Een verzekeringstussenpersoon mag:    

  • de activiteit van financiële planning uitoefenen zonder bijkomende vergunning als financieel planner ;
  • zich aan het publiek in België voorstellen als financieel planner en meedelen dat hij aan niet-professionele cliënten raad geeft over financiële planning.

Het is de verzekeringstussenpersoon echter wettelijk verboden om in zijn maatschappelijke of commerciële naam gebruik te maken van de woorden 'financieel planner' of van gelijkaardige termen.

Hij mag zich evenmin aan het publiek in België voorstellen als 'onafhankelijk financieel planner' of gebruikmaken van gelijkaardige termen. De term of de verwijzing naar activiteiten van 'onafhankelijk' financieel planner is voorbehouden aan de financiële planners die een aparte vergunning van de FSMA hebben verkregen voor deze activiteit. Deze vergunning is niet verenigbaar met het statuut van tussenpersoon.

De verzekeringstussenpersoon moet de gedragsregels bij het verstrekken van raad over financiële planning respecteren.

Gelet op de multidisciplinaire analyse mag een verzekeringstussenpersoon enkel raad over financiële planning verstrekken nadat hij alle vereiste informatie over de persoonlijke situatie van de cliënt, waaronder informatie over zijn financiële, familiale en professionele situatie, alsook zijn doelstellingen en behoeften inzake financiële planning, schriftelijk heeft ingezameld, zodat hij een passende raad kan geven.

Een cliënt kan aan de verzekeringstussenpersoon meedelen dat:    

  • hij geen analyse wil van een bepaald aspect of van bepaalde aspecten;
  • de raad geen betrekking moet hebben op zijn gehele vermogen maar enkel op een deel ervan.

De verzekeringstussenpersoon moet een schriftelijke overeenkomst sluiten met de cliënt voor hij raad over financiële planning geeft. Wanneer hij zijn analyse, op vraag van de cliënt, beperkt tot bepaalde aspecten of een deel van het vermogen van de cliënt, moet hij dit duidelijk opnemen in de schriftelijke overeenkomst.

Voor meer uitleg over de wetgeving kan u de FAQ’s met betrekking tot financiële planning lezen.