search_api_autocomplete
316.

Moet een PCP steeds een examen in kredietbemiddeling afleggen?

Ja, tenzij het gaat om een PCP die in aanmerking kwam voor een vrijstelling tijdens het overgangsregime. Die PCP blijft van deze vrijstelling genieten, voor zover hij in de rol van PCP blijft.