search_api_autocomplete
52.

Moet ik de documenten die ik als verzekerings- of bankbemiddelaar al aan de FSMA bezorgde, opnieuw overmaken?

Via de onlineapplicatie kunnen alle documenten die werden overgemaakt voor een inschrijvingsdossier, gemakkelijk worden teruggevonden. U hoeft documenten die u de FSMA al eerder hebt bezorgd via de online-applicatie niet nogmaals over te maken, tenzij ze een beperkte geldigheidsduur hebben (zoals een geldig uittreksel uit het strafregister).