search_api_autocomplete
Home
177.

Mogen stagiairs, jobstudenten, interimkrachten en medewerkers in opleiding optreden als persoon in contact met het publiek (PCP)?

Personen in contact met het publiek ("PCP") moeten aan de vereisten van beroepskennis voldoen. Stagiairs, jobstudenten, interimkrachten en medewerkers in opleiding die niet over de nodige beroepskennis beschikken, mogen daarom geen taken als PCP uitoefenen, tenzij onder de verantwoordelijkheid en in aanwezigheid van een persoon die wel over de nodige beroepskennis beschikt, d.w.z. een PCP of een bij de bemiddeling betrokken verantwoordelijke persoon.

De periode waarin een iemand als stagiair, jobstudent of interimkracht in contact heeft gestaan met het publiek, wordt niet in aanmerking genomen als relevante ervaring in het kader van een latere aanstelling als bij de bemiddeling betrokken verantwoordelijke persoon.

Een medewerker in opleiding die in contact staat met het publiek ("PCP in opleiding") moet binnen het jaar nadat hij voor het eerst is aangesteld als PCP in opleiding het bewijs leveren dat hij over de nodige beroepskennis beschikt door te slagen in een door de FSMA erkend examen. De werkgever moet het bewijs daarvan ter beschikking van de FSMA houden. Deze periode kan enkel verlengd worden in geval van langdurige ziekte. Wie binnen deze termijn niet slaagt in een door de FSMA erkend examen, kan niet meer werken als PCP.