search_api_autocomplete
177.

Mogen stagiairs, jobstudenten, interimkrachten en medewerkers in opleiding optreden als persoon in contact met het publiek (PCP)?

Personen in contact met het publiek ("PCP's") moeten aan de vereisten van beroepskennis voldoen. Stagiairs, jobstudenten, interimkrachten en medewerkers in opleiding die niet over de vereiste beroepskennis beschikken, mogen daarom geen taken als PCP uitoefenen, tenzij onder de verantwoordelijkheid en in aanwezigheid van een persoon die wel over de vereiste beroepskennis beschikt, m.a.w. een PCP of een bij de bemiddeling betrokken verantwoordelijke persoon.

De periode waarin een iemand als stagiair, jobstudent of interim in contact heeft gestaan met het publiek, wordt niet in aanmerking genomen als relevante ervaring in het kader van een latere aanstelling als bij de bemiddeling betrokken verantwoordelijke persoon.

Het is mogelijk dat bepaalde personen in contact met het publiek tijdelijk niet voldoen aan de vereisten inzake beroepskennis: dat zijn PCP's in opleiding.