search_api_autocomplete
219.

Waar vind ik de wetgeving over het statuut van verzekeringstussenpersonen ?

De wetgeving over het statuut van de verzekeringstussenpersoon bevindt zich in deel 6, verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

Het koninklijk besluit van 18 juni 2019 tot uitvoering van de artikelen 5, 19°/1, 264, 266, 268 en 273 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, somt de bewijsstukken op die de kandidaat-tussenpersoon moet bezorgen bij zijn aanvraag tot inschrijving in het register.

De teksten van de wetgeving vindt u terug op de website van de FSMA.