search_api_autocomplete

Verzekeringstussenpersoon

In deze sectie vindt u informatie over wetgeving, circulaires en mededelingen, inschrijvingsvoorwaarden en andere nuttige inlichtingen voor verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen.

Om de tussenpersonen en de kredietgevers nog beter te informeren en hun gebruiksgemak te verhogen, heeft de FSMA alle Frequently Asked Questions (FAQ) over deze statuten op een gecentraliseerde wijze beschikbaar gemaakt op eenzelfde sectie van de FSMA-website.

Nieuwsbrief
Lijsten

(Deze lijst wordt wekelijks geactualiseerd)
Deze lijst bevat de ingeschreven verzekerings – en nevenverzekeringstussenpersonen, alsook de wijzigingen in het huidige trimester.

Wetgeving
Wetten

Wet opgeheven bij artikel 347, tweede streepje van de wet van 4 april 2014 - BS 30 april 2014 (inwerkingtreding op 1 november 2014) (Officieuze coördinatie: 04/2014)

Koninklijke besluiten
Ministeriële besluiten
Reglementen
Circulaires, mededelingen en praktijkgids
Circulaires
Mededelingen
Praktijkgids
De verzekeringsovereenkomst Rechtsbijstand
EIOPA-Richtsnoeren
Inschrijving
Vaststellingen en standpunten naar aanleiding van controles
Verzekeringstakken
Bepalingen van algemeen belang
Adviesorganen
Voorafgaand akkoord