search_api_autocomplete

Verzekeringstussenpersoon

In deze sectie vindt u informatie over wetgeving, circulaires en mededelingen, inschrijvingsvoorwaarden en andere nuttige inlichtingen voor verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen.

Om de tussenpersonen en de kredietgevers nog beter te informeren en hun gebruiksgemak te verhogen, heeft de FSMA alle Frequently Asked Questions (FAQ) over deze statuten op een gecentraliseerde wijze beschikbaar gemaakt op eenzelfde sectie van de FSMA-website.

Nieuwsbrief
Lijsten

(Deze lijst wordt wekelijks geactualiseerd)
Deze lijst bevat de ingeschreven verzekerings – en nevenverzekeringstussenpersonen, alsook de wijzigingen in het huidige trimester.

Voor natuurlijke personen bevatten de lijsten geen adressen. Aan de hand van het ondernemingsnummer dat in de lijsten is opgenomen, kan u het adres raadplegen in de Kruispuntbank van ondernemingen. Via deze link zoekt u eerst de persoon op via het ondernemingsnummer. Daarna dient u in het overzicht van de gegevens van de betrokken persoon te klikken op de rode link “Gegevens en activiteiten per VE”. Daar vindt u het adres (of de adressen) waar de persoon professionele activiteiten ontplooit (ook vestigingseenheid (of –eenheden) genoemd in de Kruispuntbank).
Wetgeving
Wetten

Wet opgeheven bij artikel 347, tweede streepje van de wet van 4 april 2014 - BS 30 april 2014 (inwerkingtreding op 1 november 2014) (Officieuze coördinatie: 04/2014)

Koninklijke besluiten
Ministeriële besluiten
Reglementen
Circulaires, mededelingen en praktijkgids
Circulaires
Mededelingen
Praktijkgids
De verzekeringsovereenkomst Rechtsbijstand
EIOPA-Richtsnoeren
Inschrijving
Bijscholing
Vaststellingen en standpunten naar aanleiding van controles
Verzekeringstakken
Bepalingen van algemeen belang
Adviesorganen
Voorafgaand akkoord