search_api_autocomplete

Bemiddelaars in consumentenkrediet

In deze sectie vindt u informatie over wetgeving, circulaires en mededelingen, inschrijvingsvoorwaarden en andere nuttige inlichtingen voor verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen.

Om de tussenpersonen en de kredietgevers nog beter te informeren en hun gebruiksgemak te verhogen, heeft de FSMA alle Frequently Asked Questions (FAQ) over deze statuten op een gecentraliseerde wijze beschikbaar gemaakt op eenzelfde sectie van de FSMA-website.

Nieuwsbrief
Lijsten

(Deze lijst wordt wekelijks geactualiseerd)

Op 30 april 2017 is de overgangsperiode waarbinnen voorlopig gemachtigde kredietbemiddelaars hun aanvraag moesten indienen, geëindigd. 

De reeds ingeschreven bemiddelaars vindt u op de lijsten op deze pagina.  

De voorlopig gemachtigde kredietbemiddelaars die binnen deze overgangsperiode hun aanvraag tot inschrijving hebben ingediend, mogen ook na het verstrijken ervan deze periode hun activiteiten voortzetten. Hun voorlopige machtiging wordt omgezet in een definitieve inschrijving nadat de FSMA deze aanvraag goedkeurt. Vanaf de goedkeuring zullen zij ook op deze lijsten terug te vinden zijn.

Wetgeving
Wetten
Koninklijke besluiten
Bijscholing