search_api_autocomplete

Herverzekeringstussenpersoon

In deze sectie vindt u informatie over wetgeving, circulaires en mededelingen, inschrijvingsvoorwaarden en andere nuttige inlichtingen voor verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen.

Om de tussenpersonen en de kredietgevers nog beter te informeren en hun gebruiksgemak te verhogen, heeft de FSMA alle Frequently Asked Questions (FAQ) over deze statuten op een gecentraliseerde wijze beschikbaar gemaakt op eenzelfde sectie van de FSMA-website.

Nieuwsbrief
Lijsten

(Deze lijst wordt wekelijks geactualiseerd)
Deze lijst bevat de ingeschreven herverzekeringstussenpersonen alsook de wijzigingen in het huidig trimester.

Voor natuurlijke personen bevatten de lijsten geen adressen. Aan de hand van het ondernemingsnummer dat in de lijsten is opgenomen, kan u het adres raadplegen in de Kruispuntbank van ondernemingen. Via deze link zoekt u eerst de persoon op via het ondernemingsnummer. Daarna dient u in het overzicht van de gegevens van de betrokken persoon te klikken op de rode link “Gegevens en activiteiten per VE”. Daar vindt u het adres (of de adressen) waar de persoon professionele activiteiten ontplooit (ook vestigingseenheid (of –eenheden) genoemd in de Kruispuntbank).
Wetgeving
Wetten
Koninklijke besluiten
Reglementen
Circulaires, mededelingen en praktijkgids
Mededelingen
EIOPA-Richtsnoeren
Inschrijving
Bijscholing
Bepalingen van algemeen belang