search_api_autocomplete
56.

Wat is een "beroepsverbod"?

Een beroepsverbod is een verbod om, gedurende een bepaalde periode, bepaalde functies binnen de scope van de wet uit te oefenen.

Artikel 20 van de wet van 25 april 2014 bevat een lijst van veroordelingen die, als een persoon ze oploopt, automatisch leiden tot een beroepsverbod.

Voor de verantwoordelijke personen van bemiddelaars in hypothecair krediet en verzekerings-, nevenverzekerings- en herverzekeringstussenpersonen geldt eveneens een beroepsverbod als ze persoonlijk failliet zijn verklaard minder dan 10 jaar geleden, tenzij ze rehabilitatie hebben gekregen.