search_api_autocomplete
131.

Wat is een "primaire contactpersoon"?

De primaire contactpersoon is de persoon die de inschrijvings- of vergunningsaanvraag indient bij de FSMA. Deze persoon heeft permanent toegang tot het dossier van de tussenpersoon of kredietgever en zal dit dossier up-to-date moeten houden.

De volgende personen kunnen primaire contactpersoon zijn:

  • de aanvrager zelf (bemiddelaar natuurlijke persoon);
  • een lid van het wettelijk bestuursorgaan van de aanvrager (rechtspersoon);
  • een persoon aangewezen door de aanvrager (natuurlijke persoon) of door een lid van het wettelijke bestuursorgaan van de aanvrager (rechtspersoon); in dit geval moet een volmacht aantonen dat aan deze persoon de toestemming is gegeven om de aanvrager in de contacten met de FSMA te vertegenwoordigen.

De primaire contactpersoon moet zich in de online applicatie van de FSMA authenticeren (d.w.z. zijn identiteit bewijzen) via een digitaal certificaat.

De primaire contactpersoon kan via de online applicatie van de FSMA een aanvraag tot vervanging van de primaire contactpersoon indienen. Zodra deze wijziging door de FSMA is goedgekeurd, zal de nieuwe primaire contactpersoon de oorspronkelijke primaire contactpersoon vervangen en permanent toegang hebben tot het dossier van de tussenpersoon of kredietgever. 

Gelieve de FSMA per mail (cabrio@fsma.be) of via het contactformulier te contacteren, wanneer u een nieuwe primaire contactpersoon wil aanstellen zonder medewerking van de bestaande primaire contactpersoon (bijvoorbeeld als de primaire contactpersoon langdurig afwezig is of de onderneming heeft verlaten).