search_api_autocomplete
61.

Wat is een "subagent"?

Een subagent is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die, als tussenpersoon, handelt voor rekening en onder de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van een makelaar of agent.

Een inschrijving als subagent is mogelijk in het register van de verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen of in het register van de herverzekeringstussenpersonen en van de bemiddelaars in hypothecair krediet. In de registers van de bemiddelaars in consumentenkrediet en van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten is geen inschrijving als subagent mogelijk.