search_api_autocomplete
269.

Wat is een "tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten"?

Een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten is iedere rechtspersoon of iedere natuurlijke persoon die actief is als zelfstandige in de zin van de sociale wetgeving, die, zelfs occasioneel, activiteiten van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten uitoefent of wil uitoefenen.

De twee categorieën van tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten staan toegelicht in het antwoord op de vraag "Welke categorieën van tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten bestaan er ?"