search_api_autocomplete
Home
269.

Wat is een "tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten"?

Een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten is elke rechtspersoon of elke natuurlijke persoon actief als zelfstandige in de zin van de sociale wetgeving, die, zelfs occasioneel, activiteiten van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten uitoefent of wil uitoefenen.

Er zijn twee categorieën van tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten in het Belgisch recht, nl. makelaars en agenten.

  • Is makelaar: de tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten die geen agent in bank- en beleggingsdiensten is, en die niet gebonden is in de keuze van een gereglementeerde onderneming ingevolge een vaste band met één of meerdere van deze ondernemingen. Een makelaar in bank- en beleggingsdiensten is steeds een rechtspersoon.

Deze categorieën zijn exclusief, d.w.z. dat een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten slechts in één categorie kan ingeschreven worden. Dit belet de tussenpersoon echter niet om daarnaast ook inschrijvingen onder andere statuten te bekomen, b.v. als bemiddelaar in consumentenkrediet, als verzekeringstussenpersoon of als bemiddelaar in hypothecair krediet.