search_api_autocomplete
54.

Wat is "geschiktheid"?

De term geschiktheid geeft aan in welke mate iemand over de juiste kwaliteiten beschikt om een bepaalde functie uit te oefenen. De FSMA beoordeelt de geschiktheid van de verantwoordelijke personen onder meer aan de hand van hun antwoorden op een vragenlijst.

De FSMA controleert daarnaast of de persoon geen beroepsverbod heeft opgelopen en of hij over de nodige professionele betrouwbaarheid beschikt.

Voor de leiders van kredietgevers, en voor de verantwoordelijke personen binnen een (her)verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersoon, controleert de FSMA niet de geschiktheid maar de passende deskundigheid.