search_api_autocomplete
32.

Wat is "geschiktheid gelet op de noodzaak van een gezond en voorzichtig beleid"?

De FSMA gaat na of de invloed van een controlerende aandeelhouder van een kredietgever of tussenpersoon een gezond en voorzichtig beleid kan in de weg staan. De controle hierop gebeurt onder meer aan de hand van een vragenlijst die voor iedere controlerende aandeelhouder moet worden ingevuld.