search_api_autocomplete
246.

Wat is "herverzekeringsdistributie" ?

Herverzekeringsdistributie omvat de volgende werkzaamheden, ook wanneer deze werkzaamheden worden uitgeoefend door een herverzekeringsonderneming zonder tussenkomst van een herverzekeringstussenpersoon:

  1. het adviseren over herverzekeringsovereenkomsten;
  2. het voorstellen van herverzekeringsovereenkomsten;
  3. het realiseren van voorbereidend werk tot het sluiten van herverzekeringsovereenkomsten;
  4. het sluiten van herverzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering van herverzekeringsovereenkomsten, in het bijzonder in het geval van een schadegeval.