search_api_autocomplete
121.

Wat houdt de verplichte aansluiting bij een buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen in?

Kredietgevers, kredietbemiddelaars en tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten moeten bevestigen dat ze aansluiten bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen. Ombudsfin helpt om een oplossing te vinden bij geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners.

Verzekerings-, nevenverzekerings-, en herverzekeringstussenpersonen moeten bevestigen dat zij bij de Ombudsman van de Verzekeringen aansluiten. De Ombudsman van de Verzekeringen helpt om een oplossing te vinden bij geschillen tussen consumenten en verzekerings-, nevenverzekerings- en herverzekeringstussenpersonen en/of (her)verzekeringsondernemingen.

De kredietgevers en de tussenpersonen moeten bijdragen in de financiering van die geschillenregeling en ingaan op elk verzoek om informatie dat ze, in het kader van die geschillenregeling, van Ombudsfin of van de Ombudsman van de Verzekeringen ontvangen.

Deze verplichtingen vormen een voorwaarde voor de inschrijving/vergunning en het behoud van die inschrijving/vergunning.