search_api_autocomplete
Home
121.

Wat houdt de verplichte aansluiting bij een buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen in?

Kredietgevers, kredietbemiddelaars en tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten moeten bevestigen dat ze aansluiten bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen. Ombudsfin helpt om een oplossing te vinden bij geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners.

De tussenpersonen of hun principaal moeten het nodige doen om aan te sluiten bij Ombudsfin.

Verzekerings-, nevenverzekerings-, en herverzekeringstussenpersonen moeten bevestigen dat zij aansluiten bij de Ombudsdienst Verzekeringen. De Ombudsdienst Verzekeringen helpt om een oplossing te vinden bij geschillen tussen consumenten en verzekerings-, nevenverzekerings- en herverzekeringstussenpersonen en/of (her)verzekeringsondernemingen.

De verzekerings-, nevenverzekerings- en herverzekeringstussenpersonen hoeven ten aanzien van de Ombudsdienst Verzekeringen geen enkele formaliteit te vervullen.

De kredietgevers en tussenpersonen moeten bijdragen tot de financiering van die geschillenregeling en ingaan op elk verzoek om informatie dat ze in het kader van die geschillenregeling ontvangen van Ombudsfin of van de Ombudsdienst Verzekeringen.