search_api_autocomplete
228.

Wat moet ik doen om aan te sluiten bij de Ombudsman Verzekeringen ?

Bij de indiening van uw aanvraag als verzekerings-, nevenverzekerings- of herverzekeringstussenpersoon moet u aan de FSMA bevestigen dat u zich aansluit bij de Ombudsman Verzekeringen, dat u zal bijdragen tot de financiering van de buitengerechtelijke klachtenregeling en dat u zal ingaan op elk verzoek om informatie dat u in dit kader ontvangt.

U moet ten aanzien van de Ombudsman Verzekeringen geen formaliteit vervullen om toe te treden.

Als u niet antwoordt op de vragen van de Ombudsman Verzekeringen kan dit leiden tot de schrapping van uw inschrijving in het register van de verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen of het register van de herverzekeringstussenpersonen.

U vindt meer informatie over de buitengerechtelijke klachtenregeling op de website van Ombudsman Verzekeringen.