search_api_autocomplete
178.

Wat moet ik doen om aan te sluiten bij Ombudsfin?

Bij de indiening van uw aanvraag als kredietbemiddelaar, als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten of als  kredietgever moet u aan de FSMA bevestigen dat u zich bij Ombudsfin zal aansluiten, dat u zal bijdragen in de financiering van de geschillenregeling en dat u zal ingaan op elk verzoek om informatie dat u in dit kader ontvangt. 

Als u bent ingeschreven in de categorie van agenten in bank- en beleggingsdiensten, van agenten in hypothecair krediet of van agenten in consumentenkrediet, moet u bij uw principaal navragen of hij bij Ombudsfin is aangesloten.

  • Als uw principaal bij Ombudsfin is aangesloten, moet u verder niets meer doen om u aan te sluiten.
  • Als uw principaal niet bij Ombudsfin is aangesloten, moet u, nadat uw aanvraag door de FSMA is goedgekeurd, een toetredingsdossier indienen bij Ombudsfin.

Als u bent ingeschreven in de categorie van makelaars in bank- en beleggingsdiensten, of als u als kredietgever bent vergund, moet u, nadat uw aanvraag door de FSMA is goedgekeurd, een toetredingsdossier indienen bij Ombudsfin. U vindt meer informatie op de website van Ombudsfin.