search_api_autocomplete
Home
178.

Wat moet ik doen om aan te sluiten bij Ombudsfin?

Bij de indiening van uw aanvraag als kredietbemiddelaar, als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten of als  kredietgever moet u aan de FSMA bevestigen dat u zich zal aansluiten bij Ombudsfin, dat u zal bijdragen tot de financiering van de geschillenregeling en dat u zal ingaan op elk verzoek om informatie dat u in dit kader ontvangt. 

Wanneer u ingeschreven bent in de categorie van agent in bank- en beleggingsdiensten, van verbonden agent in hypothecair krediet of in consumentenkrediet, moet u bij uw principaal navragen of hij is aangesloten bij Ombudsfin.

  • Wanneer uw principaal is aangesloten bij Ombudsfin, moet u verder niets meer doen om u aan te sluiten.
  • Wanneer uw principaal niet is aangesloten bij Ombudsfin, moet u, nadat uw aanvraag is goedgekeurd door de FSMA, een toetredingsdossier indienen bij Ombudsfin.

Wanneer u ingeschreven bent in de categorie van makelaar in bank- en beleggingsdiensten en wanneer u vergund bent als kredietgever, moet u, nadat uw aanvraag is goedgekeurd door de FSMA, een toetredingsdossier indienen bij Ombudsfin. U vindt meer informatie op de website van Ombudsfin.