search_api_autocomplete
55.

Wat is "professionele betrouwbaarheid"?

Professionele betrouwbaarheid houdt verband met de eerbaarheid en integriteit van een persoon.

Een persoon wordt als professioneel betrouwbaar beschouwd wanneer geen elementen voorhanden zijn die op het tegendeel duiden en er geen reden is om redelijkerwijze zijn goede reputatie in twijfel te trekken. Het gaat niet om een formele voorwaarde die beperkt is tot de afwezigheid van strafsancties of administratieve sancties. Betrouwbaarheid impliceert een onberispelijke beroepsethiek van de tussenpersoon.

De professionele betrouwbaarheid wordt geval per geval door de FSMA beoordeeld op basis van alle elementen in haar bezit.

De FSMA kan overwegen dat bepaalde handelingen, verricht door de betrokken personen een inbreuk kunnen vormen op hun professionele betrouwbaarheid.

De FSMA beoordeelt de professionele betrouwbaarheid van alle bij de bemiddeling betrokken verantwoordelijke personen, ongeacht de bemiddelingsactiviteit waarvoor zij een aanvraag indienen.

De beoordeling van de professionele betrouwbaarheid staat volledig los van het beroepsverbod. Er is bijvoorbeeld sprake van een beroepsverbod wanneer wanneer een persoon een bepaalde veroordeling heeft opgelopen.

De FSMA controleert ook de passende deskundigheid.