search_api_autocomplete
122.

Wat is "vrije dienstverlening"?

Vrije dienstverlening is het uitoefenen van activiteiten in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zonder in deze lidstaat gevestigd te zijn, op basis van een Europees paspoort.

Verzekerings-, nevenverzekerings- of herverzekeringstussenpersonen, kredietbemiddelaars in hypothecair krediet en sommige kredietgevers kunnen aan vrije dienstverlening doen in andere lidstaten. Wie aan vrije dienstverlening doet in een andere lidstaat, moet zich houden aan de bepalingen van algemeen belang die gelden in deze lidstaat.