search_api_autocomplete
Home
40.

Wat zijn "identificatiegegevens"?

Identificatiegegevens zijn:

 1. voor natuurlijke persoon ingeschreven in het Belgische rijksregister:
  1. naam;
  2. voornamen;
  3. adres van de woonplaats;
  4. rijksregisternummer;
 2. voor natuurlijke personen niet ingeschreven in het Belgische rijksregister:
  1. naam;
  2. voornaam;
  3. geboorteplaats;
  4. geboortedatum;
  5. adres van de woonplaats;
 3. voor rechtspersonen:
  1. het ondernemingsnummer (voor ondernemingen naar Belgisch recht);
  2. de rechtsvorm;
  3. de maatschappelijke benaming;
  4. het nationaal recht van de rechtspersoon;
  5. het adres van de statutaire zetel of, indien deze rechtspersoon volgens zijn nationaal recht geen statutaire zetel heeft, het adres waar zijn hoofdkantoor gevestigd is;