search_api_autocomplete
40.

Wat zijn "identificatiegegevens"?

Identificatiegegevens zijn:

 1. voor natuurlijke personen die in het Belgische rijksregister zijn ingeschreven:
  1. de naam;
  2. de voornamen;
  3. het adres van de woonplaats;
  4. het rijksregisternummer;
 2. voor natuurlijke personen die niet in het Belgische rijksregister zijn ingeschreven:
  1. de naam;
  2. de voornaam;
  3. de geboorteplaats;
  4. de geboortedatum;
  5. het adres van de woonplaats;
 3. voor rechtspersonen:
  1. het ondernemingsnummer (voor de ondernemingen naar Belgisch recht);
  2. de rechtsvorm;
  3. de maatschappelijke benaming;
  4. het nationaal recht van de rechtspersoon;
  5. het adres van de statutaire zetel of, indien deze rechtspersoon volgens zijn nationaal recht geen statutaire zetel heeft, het adres waar zijn hoofdkantoor gevestigd is.