search_api_autocomplete
63.

Welke bijscholingsverplichtingen gelden voor de personen in contact met het publiek?

  • updated

De personen in contact met het publiek (“PCP’s”) moeten hun beroepskennis up-to-date en op peil houden door geregeld bijscholing te volgen. De PCP’s moeten niet noodzakelijkerwijs hun bijscholingsopleidingen volgen bij een erkend opleidingsorganisator. Hun opleidingen kunnen georganiseerd worden door hun werkgever (een tussenpersoon, een bemiddelaar of een gereglementeerde onderneming).

De werkgever is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een jaarlijks en geactualiseerd globaal opleidingsplan voor het geheel van zijn PCP’s om de beroepskennis van zijn PCP’s op peil te houden. De werkgever moet kunnen aantonen dat hij een globaal opleidingsplan heeft geïmplementeerd. De stavingsstukken hiervan dient hij ter beschikking te houden van de FSMA.

Het is niet vereist dat de werkgever een geïndividualiseerde puntentelling bijhoudt voor iedere PCP afzonderlijk. Hij kan rekening houden met de omvang en de aard van zijn beroepsactiviteiten en met de kwalificaties van zijn medewerkers.

De bijscholingsplicht geldt per statuut. Dit houdt in dat, bijvoorbeeld, een PCP bij een bemiddelaar in hypothecair krediet en in consumentenkrediet verplicht is om ieder jaar drie uren opleiding voor ieder van deze statuten te volgen. In dat geval moet deze PCP in totaal jaarlijks zes uren aan bijscholingsopleiding behalen.

De manier waarop de bemiddelaar, de tussenpersoon of de kredietgever jaarlijks de geregelde bijscholing van de beroepskennis van de betrokken personen in zijn onderneming moet aantonen, vindt u toegelicht in de vraag “Hoe de jaarlijkse bijscholing van mijn beroepskennis aantonen aan de FSMA?”.

 

1. Personen in contact met het publiek (“PCP’s”) bij een kredietbemiddelaar of een kredietgever

Nieuwe regeling vanaf 1 januari 2022 voor de kredietbemiddelaars en de kredietgevers:

Vanaf 1 januari 2022 geldt er een nieuwe regeling voor bijscholing. PCP’s bij een kredietbemiddelaar of een kredietgever moeten ieder jaar ten minste 3 uur bijscholing volgen om hun beroepskennis en vakbekwaamheid op peil te houden.

Uitzondering: voor PCP’s bij een agent in een nevenfunctie voor consumentenkrediet die uitsluitend kredieten aanbiedt voor goederen of diensten die hij zelf verkoopt, geldt een vrijstelling op de bijscholingsplicht.

De bijscholingsverplichting vangt aan op 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op de aanstelling van de PCP.

 

2. Personen in contact met het publiek (“PCP’s”) bij een (her)verzekeringstussenpersoon, een nevenverzekeringstussenpersoon of een (her)verzekeringsonderneming

Vanaf 1 januari 2020 moeten de PCP’s bij een (her)verzekeringstussenpersoon of een (her)verzekeringsonderneming ieder jaar ten minste 15 uur bijscholing volgen om hun beroepskennis en vakbekwaamheid op peil te houden.

Uitzondering: PCP’s bij een nevenverzekeringstussenpersoon moeten ieder jaar ten minste 3 uur bijscholing volgen.

De bijscholingsverplichting vangt aan op 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op de aanstelling van de PCP.

 

3. Personen in contact met het publiek (“PCP’s”) bij een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten of een gereglementeerde onderneming

Nieuwe regeling vanaf 1 januari 2022 voor de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten en de gereglementeerde ondernemingen:

Vanaf 1 januari 2022 geldt er een nieuwe regeling voor bijscholing. PCP’s bij een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten of een gereglementeerde onderneming moeten ieder jaar ten minste 15 uur bijscholing volgen om hun beroepskennis en vakbekwaamheid op peil te houden.

De bijscholingsverplichting vangt aan op 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op de aanstelling van de PCP.