search_api_autocomplete
Home
42.

Welke diplomavereiste geldt voor de bij de kredietbemiddeling betrokken verantwoordelijke personen?

1. Algemene regel

Alle betrokken verantwoordelijke personen moeten een diploma hoger secundair onderwijs hebben. De aanvrager moet een kopie van zijn diploma bezorgen aan de FSMA.

2. Uitzondering: personen die onder het overgangsregime vielen

Personen die tussen 1 november 2015 en 30 april 2017 met succes op het overgangsregime beroep hebben gedaan, blijven er ook nadien de voordelen van genieten. Zij blijven vrijgesteld van het bewijs van de diplomavereiste.

3. Uitzondering: bepaalde bestuurders en effectieve leiders

Bestuurders die géén effectief leider zijn en effectieve leiders die niet verantwoordelijk zijn voor de kredietbemiddeling, noch hierop toezicht uitoefenen, mogen hun beroepskennis bewijzen ofwel met een HSO-diploma, ofwel door te slagen in een examen op het niveau van basiskennis. Dit geldt zowel voor hypothecair krediet als voor consumentenkrediet. Hierop geldt slechts één uitzondering.