search_api_autocomplete
42.

Welke diplomavereiste geldt voor de bij de kredietbemiddeling betrokken verantwoordelijke personen?

1. Algemene regel

Alle betrokken verantwoordelijke personen moeten minimaal een diploma hoger secundair onderwijs hebben. De aanvrager moet een kopie van zijn diploma bezorgen aan de FSMA.

2. Uitzondering: personen die onder het overgangsregime vallen

Personen die tussen 1 november 2015 en 30 april 2017 met succes een beroep hebben gedaan op het overgangsregime, blijven er ook nadien de voordelen van genieten. Zij zijn vrijgesteld van het bewijs van de diplomavereiste.

Specifieke regeling

De volgende personen die over de vereiste beroepskennis beschikken op datum van 1 januari 2022 worden geacht over de vereiste beroepskennis te beschikken conform de nieuwe regels:

  • de bemiddelaars in hypothecair krediet, die zijn ingeschreven op datum van 1 januari 2022;
  • de verantwoordelijken voor de distributie en de effectieve leiders die de facto verantwoordelijk zijn voor de bemiddelingsactiviteit, en die in functie zijn op datum 1 januari 2022;
  • de personen in contact met het publiek die rechtstreeks aan bemiddeling in hypothecair krediet doen op datum 1 januari 2022, hetzij bij een ingeschreven kredietbemiddelaar, hetzij bij een kredietgever.

3. Uitzondering: bepaalde effectieve leiders

Bestuurders die geen effectief leider zijn en effectieve leiders die niet verantwoordelijk zijn voor de kredietbemiddeling, noch hierop toezicht uitoefenen, kunnen hun beroepskennis bewijzen ofwel met een HSO-diploma, ofwel door te slagen voor een examen op het niveau van basiskennis. Dit geldt zowel voor hypothecair krediet als voor consumentenkrediet. Hierop geldt slechts één uitzondering.