search_api_autocomplete
Home
331.

Welke documenten moet een gevolmachtigde onderschrijver aan de FSMA bezorgen?

Als onderdeel van zijn inschrijvingsdossier moet de gevolmachtigde onderschrijver via de online applicatie een aantal documenten bezorgen aan de FSMA. Afhankelijk van uw situatie zal de online applicatie u uitnodigen om de relevante documenten op te laden.

Hieronder staat een overzicht van de documenten voor gevolmachtigde onderschrijver.

Wat het gebruik van modeldocumenten betreft, zijn er drie mogelijke situaties:

  1. Documenten waarvoor het gebruik van het modeldocument van de FSMA verplicht is;
  2. Documenten waarvoor de FSMA het gebruik van een modeldocument aanbeveelt, maar waarbij ook andere documenten mogen worden gebruikt, voor zover ze de informatie bevatten die in het modeldocument is beschreven;
  3. Documenten die afkomstig zijn van externe bronnen en waarvoor er dus geen modeldocument bestaat.

De documenten mogen maximum 1 Mb per document groot zijn en moeten in pdf-vorm worden opgeladen. In de regel mag u voor elk onderdeel maar één document opladen. In sommige gevallen kunt u een bundel van documenten opladen. Het maximum van 1 Mb geldt ook in dat geval per document, niet per bundel.

Voor diploma's en examenattesten is in sommige gevallen een vrijstelling mogelijk. U zult in de online applicatie de toepasselijke vrijstelling moeten aanduiden. In dat geval zal de online applicatie het document in kwestie niet opvragen.

De FSMA heeft een stappenplan en checklists opgesteld om u te helpen bij de voorbereiding van uw dossier. Het stappenplan biedt een algemene toelichting over de verschillende aspecten van de beroepskennis. Om concreet na te gaan of de verantwoordelijke personen en de personen in contact met het publiek in uw onderneming aan alle vereisten voldoen, kunt u gebruik maken van de checklists van de FSMA, waarin per statuut, per categorie en per rol alle relevante aspecten aan bod komen. Kies enkel de checklist(s) die op u van toepassing zijn. Bereid uw inschrijvingsdossier voor door ze in te vullen voor alle verantwoordelijke personen en personen in contact met het publiek van uw onderneming.

Checklists beroepskennis gevolmachtigde onderschrijver

 

1. Documenten in verband met de betrokken verantwoordelijke personen

Documenten over de natuurlijke persoon (tussenpersoon), de verantwoordelijke voor de distributie en de effectieve leider de facto verantwoordelijk voor de werkzaamheid van verzekeringsdistributie
Bundel mogelijk?

Vragenlijst bij bemiddelingsactiviteiten betrokken verantwoordelijke personen (modeldocument verplicht)

Nee

Diploma

Ja

Attest(en) technische kennis

Ja

Uittreksel strafregister

Nee

 

Documenten over de effectieve leider

Bundel mogelijk?

Vragenlijst bij bemiddelingsactiviteiten betrokken verantwoordelijke personen (modeldocument verplicht)

Nee

Uittreksel strafregister

Nee

 

2. Documenten in verband met de aandeelhouders (in te vullen als de tussenpersoon een rechtspersoon is)

Documenten
Bundel mogelijk?

Vragenlijst aandeelhouder tussenpersoon (modeldocument verplicht)

Nee

Document betreffende 'nauwe banden'1

Nee

 

3. Overige documenten

Documenten
Bundel mogelijk?

Attest burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering (modeldocument aanbevolen)

Ja

Volmacht primaire contactpersoon (modeldocument aanbevolen)2

Ja

Vragenlijst inzake de anti-witwaswetgeving (modeldocument verplicht) Nee
Modeldocument inzake 'passende organisatie' (modeldocument aanbevolen) Ja

1 Dit document moet enkel worden bezorgd indien er natuurlijke of rechtspersonen opgegeven worden die nauwe banden met de tussenpersoon hebben.

2 Dit document moet enkel worden bezorgd als de aanvraag wordt ingediend door een volmachthouder. Het is niet vereist als de aanvraag wordt ingediend hetzij door de tussenpersoon zelf (natuurlijke persoon), hetzij door een effectieve leider van de tussenpersoon (rechtspersoon).