search_api_autocomplete
Home
146.

Welke documenten moet een kredietgever onder prudentieel toezicht van de NBB aan de FSMA bezorgen?

Als onderdeel van zijn vergunningsdossier moet de kredietgever via de online applicatie een aantal documenten bezorgen aan de FSMA. Afhankelijk van uw situatie zal de online applicatie u uitnodigen om de relevante documenten op te laden.

Hieronder staat een overzicht van de documenten voor kredietgevers onder prudentieel toezicht van de NBB. Er zijn drie mogelijke situaties:

  1. Documenten waarvoor het gebruik van het modeldocument van de FSMA verplicht is;
  2. Documenten waarvoor de FSMA het gebruik van een modeldocument aanbeveelt, maar waarbij ook andere documenten mogen worden gebruikt, voor zover ze de informatie bevatten die in het modeldocument is beschreven;
  3. Documenten die afkomstig zijn van externe bronnen en waarvoor er dus geen modeldocument bestaat.

De documenten mogen maximum 1 Mb per document groot zijn en moeten in pdf-vorm worden opgeladen. In de regel mag u voor elk onderdeel maar één document opladen. In sommige gevallen kunt u een bundel van documenten opladen. Het maximum van 1 Mb geldt ook in dat geval per document, niet per bundel.

Documenten in verband met de algemene organisatie van de kredietgever

Te bezorgen document
Bundel mogelijk?
Organigram (modeldocument aanbevolen) Ja
Organisatie boekhouding (modeldocument aanbevolen) Nee
Organisatie gegevensbewaring (modeldocument aanbevolen) Nee

Documenten in verband met hypothecair krediet

Te bezorgen document
Bundel mogelijk?
Goedkeuring modelovereenkomsten hypothecair krediet door FOD Economie Nee
Organisatie activiteit hypothecair krediet (modeldocument aanbevolen) Nee
Businessplan hypothecair krediet (modeldocument aanbevolen) Ja
Lijst bijkantoren hypothecair krediet (modeldocument aanbevolen) Nee
Lijst dochterondernemingen hypothecair krediet( (modeldocument aanbevolen) Nee

Documenten in verband met consumentenkrediet

Te bezorgen document
Bundel mogelijk?
Goedkeuring modelovereenkomsten consumentenkrediet door FOD Economie Nee
Organisatie activiteit consumentenkrediet (modeldocument aanbevolen) Nee
Businessplan consumentenkrediet (modeldocument aanbevolen) Ja
Lijst bijkantoren consumentenkrediet (modeldocument aanbevolen) Nee
Lijst dochterondernemingen consumentenkrediet (modeldocument aanbevolen) Nee

Documenten voor kredietgevers die de activiteit van kredietbemiddeling uitoefenen

Beschikbare documenten1
Bundel mogelijk?
Vragenlijst bij bemiddelingsactiviteiten betrokken verantwoordelijke personen (modeldocument verplicht) Nee
Diploma Ja
Attest examen hypothecair krediet Ja
Attest examenconsumentenkrediet Ja
Uittreksel strafregister Nee
Attest burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering Ja

1De in deze tabel vermelde documenten moeten niet aan de FSMA worden bezorgd, maar wel ter beschikking worden gehouden, met uitzondering van het attest burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering dat moet bezorgd worden.

Overige documenten

Te bezorgen document
Bundel mogelijk?
Volmacht primaire contactpersoon (modeldocument aanbevolen)2 Ja

2 Dit document moet enkel worden bezorgd als de aanvraag wordt ingediend door een volmachthouder. Het is niet vereist als de aanvraag wordt ingediend door een lid van het wettelijk bestuursorgaan van de kredietgever.