search_api_autocomplete
43.

Welke ervaringsvereiste geldt voor de bij de kredietbemiddeling betrokken verantwoordelijke personen?

Sommige betrokken verantwoordelijke personen moeten ervaring hebben in kredietbemiddeling om te kunnen worden aangesteld. Deze ervaring moet verworven zijn tijdens de 6 jaar voorafgaand aan de datum van de indiening van de aanvraag.

Het bewijs van hun ervaring wordt geleverd door de vermelding, in de vragenlijst, van de identificatie- en contactgegevens van de kredietbemiddelaar bij wie zij ervaring hebben opgedaan.

De FSMA kan contact opnemen met deze kredietbemiddelaars en kredietgevers om de door de kandidaat ingevulde gegevens af te toetsen. Er moeten geen attesten van ervaring aan de FSMA worden bezorgd. Het achterhouden of vervalsen van relevante informatie kan leiden tot de weigering of de schrapping van de inschrijving van de kredietbemiddelaar.

1. Betrokken verantwoordelijke personen in hypothecair krediet

1.1. Betrokken verantwoordelijke personen in hypothecair krediet bij natuurlijke personen

Rol Kredietmakelaar Verbonden agent Subagent

Bemiddelaar zelf (natuurlijke persoon)

2 jaar voor houders van een masterdiploma waarvan het lessenprogramma niet minstens 5 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat

1 jaar voor houders van:

 • een masterdiploma waarvan het lessenprogramma minstens 5 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat;
 • een (academisch of professioneel) bachelordiploma waarvan het lessenprogramma minstens 11 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat;
 • een attest van slagen in de erkende examens kredietbemiddeling.

1 jaar voor houders van een masterdiploma waarvan het lessenprogramma niet minstens 5 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat

6 maanden voor houders van:

 • een masterdiploma waarvan het lessenprogramma minstens 5 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat;
 • een (academisch of professioneel) bachelordiploma waarvan het lessenprogramma minstens 11 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat;
 • een attest van slagen in de erkende examens kredietbemiddeling.
--

Verantwoordelijke voor de distributie

2 jaar voor houders van een masterdiploma waarvan het lessenprogramma niet minstens 5 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat

1 jaar voor houders van:

 • een masterdiploma waarvan het lessenprogramma minstens 5 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat;
 • een (academisch of professioneel) bachelordiploma waarvan het lessenprogramma minstens 11 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat;
 • een attest van slagen in de erkende examens kredietbemiddeling.

1 jaar voor houders van een masterdiploma waarvan het lessenprogramma niet minstens 5 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat

6 maanden voor houders van:

 • een masterdiploma waarvan het lessenprogramma minstens 5 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat;
 • een (academisch of professioneel) bachelordiploma waarvan het lessenprogramma minstens 11 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat;
 • een attest van slagen in de erkende examens kredietbemiddeling.

--

1.2. Betrokken verantwoordelijke personen in hypothecair krediet bij rechtspersonen

Rol Kredietmakelaar Verbonden agent Subagent

Verantwoordelijke voor de distributie

2 jaar voor houders van een masterdiploma waarvan het lessenprogramma niet minstens 5 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat

1 jaar voor houders van:

 • een masterdiploma waarvan het lessenprogramma minstens 5 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat;
 • een (academisch of professioneel) bachelordiploma waarvan het lessenprogramma minstens 11 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat;
 • een attest van slagen in de erkende examens kredietbemiddeling.

1 jaar voor houders van een masterdiploma waarvan het lessenprogramma niet minstens 5 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat

6 maanden voor houders van:

 • een masterdiploma waarvan het lessenprogramma minstens 5 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat;
 • een (academisch of professioneel) bachelordiploma waarvan het lessenprogramma minstens 11 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat;
 • een attest van slagen in de erkende examens kredietbemiddeling.

--

Effectief leider

-- --

--

Lid van het wettelijk bestuursorgaan

--

--

--

 

2. Betrokken verantwoordelijke personen in consumentenkrediet

2.1. Betrokken verantwoordelijke personen in consumentenkrediet bij natuurlijke personen

Rol Kredietmakelaar Verbonden agent Agent in een nevenfunctie

Bemiddelaar zelf (natuurlijke persoon)

2 jaar voor houders van een masterdiploma waarvan het lessenprogramma niet minstens 5 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat

1 jaar voor houders van:

 • een masterdiploma waarvan het lessenprogramma minstens 5 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat;
 • een (academisch of professioneel) bachelordiploma waarvan het lessenprogramma minstens 11 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat;
 • een attest van slagen in de erkende examens kredietbemiddeling.

1 jaar voor houders van een masterdiploma waarvan het lessenprogramma niet minstens 5 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat

6 maanden voor houders van:

 • een masterdiploma waarvan het lessenprogramma minstens 5 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat;
 • een (academisch of professioneel) bachelordiploma waarvan het lessenprogramma minstens 11 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat;
 • een attest van slagen in de erkende examens kredietbemiddeling.
--

Verantwoordelijke voor de distributie

2 jaar voor houders van een masterdiploma waarvan het lessenprogramma niet minstens 5 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat

1 jaar voor houders van:

 • een masterdiploma waarvan het lessenprogramma minstens 5 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat;
 • een (academisch of professioneel) bachelordiploma waarvan het lessenprogramma minstens 11 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat;
 • een attest van slagen in de erkende examens kredietbemiddeling.

1 jaar voor houders van een masterdiploma waarvan het lessenprogramma niet minstens 5 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat

6 maanden voor houders van:

 • een masterdiploma waarvan het lessenprogramma minstens 5 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat;
 • een (academisch of professioneel) bachelordiploma waarvan het lessenprogramma minstens 11 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat;
 • een attest van slagen in de erkende examens kredietbemiddeling.
 • 6 maanden, indien de aangeboden kredieten ook kunnen gebruikt worden voor goederen of diensten die de agent niet zelf verkoopt;
 • vrijstelling indien de aangeboden kredieten enkel kunnen gebruikt worden voor goederen of diensten die de agent zelf verkoopt. 

2.2. Betrokken verantwoordelijke personen in consumentenkrediet bij rechtspersonen

Rol Kredietmakelaar Verbonden agent Agent in een nevenfunctie

Verantwoordelijke voor de distributie

2 jaar voor houders van een masterdiploma waarvan het lessenprogramma niet minstens 5 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat

1 jaar voor houders van:

 • een masterdiploma waarvan het lessenprogramma minstens 5 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat;
 • een (academisch of professioneel) bachelordiploma waarvan het lessenprogramma minstens 11 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat;
 • een attest van slagen in de erkende examens kredietbemiddeling.

1 jaar voor houders van een masterdiploma waarvan het lessenprogramma niet minstens 5 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat

6 maanden voor houders van:

 • een masterdiploma waarvan het lessenprogramma minstens 5 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat;
 • een (academisch of professioneel) bachelordiploma waarvan het lessenprogramma minstens 11 studiepunten over de betrokken technische kennis omvat;
 • een attest van slagen in de erkende examens kredietbemiddeling.
 • 6 maanden, indien de aangeboden kredieten ook kunnen gebruikt worden voor goederen of diensten die de agent niet zelf verkoopt; 
 • vrijstelling indien de aangeboden kredieten enkel kunnen gebruikt worden voor goederen of diensten die de agent zelf verkoopt. 

Effectief leider

-- --

--