search_api_autocomplete
Home
43.

Welke ervaringsvereiste geldt voor de bij de kredietbemiddeling betrokken verantwoordelijke personen?

Sommige betrokken verantwoordelijke personen moeten ervaring hebben in kredietbemiddeling om te mogen worden aangesteld.

Het bewijs van ervaring wordt geleverd door vermelding in de vragenlijst van identificatie- en contactgegevens van de kredietbemiddelaar of de kredietgever bij wie de ervaring is opgedaan of van de kredietgever(s) voor wie de kredietbemiddelaar heeft bemiddeld.

De FSMA kan contact opnemen met deze kredietbemiddelaars en kredietgevers om de door de kandidaat ingevulde gegevens na te gaan. Er moeten geen attesten van ervaring aan de FSMA worden bezorgd. De FSMA kan de waarachtigheid van de verklaringen uit de vragenlijst controleren. Het achterhouden of vervalsen van relevante informatie kan leiden tot de weigering of de schrapping van de inschrijving van de kredietbemiddelaar.

1. Betrokken verantwoordelijke personen in hypothecair krediet

1.1. Betrokken verantwoordelijke personen in hypothecair krediet bij natuurlijke personen

Rol Kredietmakelaar Verbonden agent Subagent

Bemiddelaar zelf (natuurlijke persoon)

12 maanden, verworven binnen 6 jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag 6 maanden, verworven binnen 6 jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag --

Verantwoordelijke voor de distributie

12 maanden, verworven binnen 6 jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag

6 maanden, verworven binnen 6 jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag

--

1.2. Betrokken verantwoordelijke personen in hypothecair krediet bij rechtspersonen

Rol Kredietmakelaar Verbonden agent Subagent

Verantwoordelijke voor de distributie

12 maanden, verworven binnen 6 jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag

6 maanden, verworven binnen 6 jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag

--

Effectieve leider

-- --

--

Lid van het wettelijk bestuursorgaan

--

--

--

 

2. Betrokken verantwoordelijke personen in consumentenkrediet

2.1. Betrokken verantwoordelijke personen in consumentenkrediet bij natuurlijke personen

Rol Kredietmakelaar Verbonden agent Agent in een nevenfunctie

Bemiddelaar zelf (natuurlijke persoon)

12 maanden, verworven binnen 6 jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag

6 maanden, verworven binnen 6 jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag

--

Verantwoordelijke voor de distributie

12 maanden, verworven binnen 6 jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag

6 maanden, verworven binnen 6 jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag

  • 6 maanden, verworven binnen 6 jaar voorafgaand aan indiening, als de aangeboden kredieten ook kunnen gebruikt worden voor goederen of diensten die de agent niet zelf verkoopt 
  • vrijstelling als de aangeboden kredieten enkel kunnen gebruikt worden voor goederen of diensten die de agent zelf verkoopt 

2.2. Betrokken verantwoordelijke personen in consumentenkrediet bij rechtspersonen

Rol Kredietmakelaar Verbonden agent Agent in een nevenfunctie

Verantwoordelijke voor de distributie

12 maanden, verworven binnen 6 jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag

6 maanden, verworven binnen 6 jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag

  • 6 maanden, verworven binnen 6 jaar voorafgaand aan indiening, als de aangeboden kredieten ook kunnen gebruikt worden voor goederen of diensten die de agent niet zelf verkoopt 
  • vrijstelling als de aangeboden kredieten enkel kunnen gebruikt worden voor goederen of diensten die de agent zelf verkoopt 

Effectieve leider

-- --

--