search_api_autocomplete
Home
44.

Welke ervaringsvereiste geldt voor de personen in contact met het publiek ("PCP")?

Personen in contact met het publiek moeten geen specifieke ervaring hebben, met uitzondering van de PCP bij een (her)verzekeringstussenpersoon of (her)verzekeringsonderneming. Zij moeten over een ervaring van minstens 6 maanden beschikken, opgedaan bij een verzekeringsdistributeur, (her)verzekeringstussenpersoon of (her)verzekeringsonderneming, die zij in haar geheel hebben opgedaan binnen een periode van 6 jaar voorafgaand aan de datum van hun aanduiding als PCP.

Deze ervaring kunnen zij weliswaar als ‘PCP-in-opleiding’ opdoen onder toezicht van een (her)verzekeringstussenpersoon, een verantwoordelijke voor de distributie, een andere PCP of bij een (her)verzekeringsonderneming.