search_api_autocomplete
44.

Welke ervaringsvereiste geldt voor de personen in contact met het publiek ("PCP's")?

Personen in contact met het publiek ("PCP's") moeten aan een ervaringsvereiste voldoen, met uitzondering van de PCP’s bij een agent in een nevenfunctie van type 1 (i.e. de tussenpersoon die uitsluitend kredieten aanbiedt voor goederen of diensten die hij zelf verkoopt).

De PCP’s moeten over een ervaring van minstens 6 maanden beschikken, die ze integraal hebben opgedaan bij een verzekeringsdistributeur, een (her)verzekeringstussenpersoon, een (her)verzekeringsonderneming, een kredietbemiddelaar of een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten, binnen een periode van 6 jaar voorafgaand aan de datum van hun aanduiding als PCP.

Deze ervaring van 6 maanden kunnen zij weliswaar als ‘PCP in opleiding’ opdoen onder toezicht van een (her)verzekeringstussenpersoon, een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten, een kredietbemiddelaar, een effectief leider die de facto verantwoordelijk is, een verantwoordelijke voor de distributie, een andere PCP of een (her)verzekeringsonderneming.

De opgedane ervaring als PCP in opleiding wordt als nuttige praktische ervaring in aanmerking genomen.

De duurtijd van de ervaring wordt berekend op basis van een voltijds equivalent.