search_api_autocomplete
Home
71.

Welke examenvereiste geldt voor de bij de kredietbemiddeling betrokken verantwoordelijke personen?

1. Algemene regel

Voor alle betrokken verantwoordelijke personen geldt dat zij een door de FSMA erkend examen inzake hypothecair krediet en/of consumentenkrediet moeten hebben afgelegd en dat zij hiervan een attest moeten voorleggen.

Het examen is beperkt tot een basiskennis :

  • voor de verantwoordelijke voor de distributie van agenten in een nevenfunctie als de aangeboden kredieten enkel kunnen gebruikt worden voor goederen of diensten die de agent zelf verkoopt.
  • voor bestuurders die géén effectief leider zijn en de effectieve leiders die niet verantwoordelijk zijn voor de kredietbemiddeling, noch hierop toezicht uitoefenen van kredietbemiddelaars inzake hypothecair krediet. Zij moeten enkel aantonen dat ze ofwel beschikken over een HSO-diploma, ofwel dat zij geslaagd zijn in een examen op het niveau van basiskennis. Hierop geldt slechts één uitzondering.
  • voor de effectieve leiders die niet verantwoordelijk zijn voor de kredietbemiddeling, noch hierop toezicht uitoefenen van kredietbemiddelaars inzake consumentenkrediet. Zij moeten enkel aantonen dat ze ofwel beschikken over een HSO-diploma, ofwel dat zij geslaagd zijn in een examen op het niveau van basiskennis.

Sommige verantwoordelijke personen hebben kunnen genieten van het overgangsregime, waarbij zij geen bewijs hebben moeten leveren dat zij geslaagd zijn in een examen of waarbij zij een examenattest mochten opleveren dat dateert van vóór 1 november 2015. Wie tussen 1 november en 30 april 2017 met succes op het overgangsregime beroep heeft gedaan, blijft er ook nadien de voordelen van genieten.

2. Uitzondering: bepaalde bestuurders en effectieve leiders

De bestuurders en effectieve leiders die niet verantwoordelijk zijn voor de kredietbemiddeling, noch hierop toezicht uitoefenen, mogen hun beroepskennis bewijzen ofwel met een HSO-diploma, ofwel door te slagen in een examen op het niveau van basiskennis. Dit geldt zowel voor hypothecair krediet als voor consumentenkrediet.

Opgelet!

Elke kredietbemiddelaar moet minstens één bestuurder die ook effectieve leider is (bij hypothecair krediet) of één effectieve leider (bij consumentenkrediet) aanduiden die over de volledige beroepskennis beschikt (behalve de ervaring voor zover hij geen VVD is).