search_api_autocomplete
71.

Welke examenvereiste geldt voor de bij de kredietbemiddeling betrokken verantwoordelijke personen?

Voor alle betrokken verantwoordelijke personen geldt dat zij een door de FSMA erkend examen inzake hypothecair krediet en/of consumentenkrediet moeten hebben afgelegd, en dat zij hiervan een attest moeten voorleggen.

Het examen is beperkt tot een basiskennis:

  • voor de verantwoordelijke voor de distributie van agenten in een nevenfunctie als de aangeboden kredieten enkel kunnen worden gebruikt voor goederen of diensten die zij zelf verkopen. Zij moeten enkel aantonen dat ze ofwel over een HSO-diploma beschikken, ofwel zijn geslaagd voor een examen op het niveau van basiskennis;
  • voor de bestuurders die geen effectief leider zijn, en voor de effectieve leiders die niet verantwoordelijk zijn voor de bemiddeling in hypothecair krediet, noch hierop toezicht uitoefenen. Zij moeten enkel aantonen dat ze ofwel over een HSO-diploma beschikken, ofwel zijn geslaagd voor een examen op het niveau van basiskennis. Hierop geldt slechts één uitzondering;
  • voor de effectieve leiders die niet verantwoordelijk zijn voor de bemiddeling in consumentenkrediet, noch hierop toezicht uitoefenen. Zij moeten enkel aantonen dat ze ofwel over een HSO-diploma beschikken, ofwel zijn geslaagd voor een examen op het niveau van basiskennis.

Wij herinneren eraan dat iedere kredietbemiddelaar minstens één effectief leider die de facto verantwoordelijk is, moet aanduiden. Die effectief leider die de facto verantwoordelijk is, beschikt over de volledige beroepskennis.