search_api_autocomplete
45.

Welke examenvereiste geldt voor de personen in contact met het publiek ("PCP's")?

De FSMA heeft een stappenplan en checklists opgesteld om u te helpen bij de voorbereiding van uw dossier. 

Die documenten stellen u in staat te controleren of de personen in contact met het publiek binnen uw onderneming aan de vereisten inzake beroepskennis voldoen.

Specifieke regeling voor personen die in aanmerking kwamen voor het overgangsregime inzake kredietbemiddeling

Sommige PCP’s kwamen in aanmerking voor een overgangsregime. Voor deze PCP’s moet de werkgever niet kunnen aantonen dat zij zijn geslaagd voor de erkende theoretische examens. Wie tussen 1 november 2015 en 30 april 2017 met succes een beroep heeft gedaan op het overgangsregime, blijft er ook nadien de voordelen van genieten, zolang de betrokkene aangesteld blijft als PCP.

Specifieke regeling

De volgende personen die over de vereiste beroepskennis beschikken op datum van 1 januari 2022, worden geacht over de vereiste beroepskennis te beschikken conform de nieuwe regels:

  • de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten, die zijn ingeschreven op datum van 1 januari 2022;
  • de effectieve leiders die de facto verantwoordelijk zijn voor de bemiddelingsactiviteit, en die in functie zijn op datum 1 januari 2022;
  • de personen in contact met het publiek die rechtstreeks aan bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten doen op datum van 1 januari 2022 hetzij bij een ingeschreven tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten, hetzij als werknemer bij een gereglementeerde onderneming.