search_api_autocomplete
Home
45.

Welke examenvereiste geldt voor de personen in contact met het publiek ("PCP")?

De FSMA heeft een stappenplan en checklists opgesteld om u te helpen bij de voorbereiding van uw dossier. Het stappenplan biedt een algemene toelichting over de verschillende aspecten van de beroepskennis van de personen in contact met het publiek binnen uw onderneming.

Specifieke regeling voor personen die hebben genoten van het overgangsregime kredietbemiddeling

Sommige PCP hebben kunnen genieten van een overgangsregime. Voor deze PCP moet de werkgever niet kunnen aantonen dat zij geslaagd zijn in het erkend theoretisch examen. Wie tussen 1 november 2015 en 30 april 2017 met succes op het overgangsregime beroep heeft gedaan, blijft er ook nadien de voordelen van genieten, zolang de betrokkene aangesteld blijft als PCP.