search_api_autocomplete
47.

Welke gegevens moet ik aan de FSMA bezorgen over de bij de bemiddeling betrokken verantwoordelijke personen?

Voor elk van de bij de bemiddeling betrokken verantwoordelijke personen moet u het volgende aan de FSMA bezorgen:

Bovendien moeten de tussenpersonen de FSMA, op eenvoudig verzoek en binnen de termijn die zij vastlegt, alle inlichtingen en documenten bezorgen die zij nodig heeft voor haar toezichtsopdracht.