search_api_autocomplete
Home
159.

Welke wijzigingen aan mijn inschrijvingsdossier zijn onderworpen aan voorafgaande goedkeuring door de FSMA?

U moet alle wijzigingen in de gegevens en documenten die deel uitmaken van uw inschrijvingsdossier onverwijld aan de FSMA meedelen via de online applicatie, met name:
 
De volgende wijzigingen zijn het voorwerp van een voorafgaandelijke beslissing van de FSMA:
  • een verandering van categorie; u kan als bemiddelaar per activiteit slechts in één categorie worden ingeschreven. Als u van categorie wil wijzigen (b.v. van makelaar hypothecair krediet naar verbonden agent hypothecair krediet) dan moet u daarvoor de goedkeuring krijgen;
  • een aanvraag tot inschrijving voor een bijkomende bemiddelingsactiviteit (b.v. u bent al bemiddelaar in hypothecair krediet en u wil ook een inschrijving voor bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten). Voor deze bijkomende inschrijving zult u bovendien een eenmalige bijdrage moeten betalen. Het bedrag ervan is bij koninklijk besluit bepaald en wordt jaarlijks aangepast naar verhouding van de evolutie van de werkingskosten van de FSMA. Vanaf 1 januari 2021 bedraagt ze 684 EUR;

HOE BRENG IK EEN WIJZIGING AAN IN MIJN DOSSIER?

U kunt pas een aanvraag tot wijziging indienen nadat uw initiële aanvraag tot inschrijving is goedgekeurd door de FSMA.

Alle wijzigingen die u wilt aanbrengen in uw dossier moet u zelf doorgeven in de online applicatie. De FSMA heeft hiervoor op de pagina 'Werking Cabrio' een overzicht gemaakt van enkele praktijkvoorbeelden van vaak voorkomende wijzigingen.

Vergeet niet om eerst uw ID-kaart of certificaat te connecteren met uw computer alvorens u de applicatie opent.

Daarna klikt u onder de titel ‘Mijn dossiers’ op het potloodje om uw bestaand dossier te wijzigen. Links wordt er een boomstructuur weergegeven waarin u per rubriek wijzigingen kan aanbrengen.

Na het aanbrengen van de gewenste wijzigingen, moet u op de knop “Uw wijzigingen versturen naar de FSMA” klikken, anders kan de FSMA uw aanpassingen niet verwerken. U zal van de FSMA bericht krijgen wanneer de wijzigingen behandeld zijn.