search_api_autocomplete
159.

Welke wijzigingen aan mijn inschrijvingsdossier zijn aan voorafgaande goedkeuring door de FSMA onderworpen?

U moet alle wijzigingen in de gegevens en documenten die deel uitmaken van uw inschrijvingsdossier onverwijld aan de FSMA meedelen via de online applicatie, met name:
 
De volgende wijzigingen vereisen een voorafgaandelijke beslissing van de FSMA:
  • een verandering van categorie; u kan als bemiddelaar per activiteit slechts in één categorie worden ingeschreven. Als u van categorie wil veranderen (bv. van makelaar in hypothecair krediet naar verbonden agent in hypothecair krediet) dan moet u daarvoor de goedkeuring van de FSMA krijgen;
  • een aanvraag tot inschrijving voor een bijkomende bemiddelingsactiviteit (b.v. u bent al bemiddelaar in hypothecair krediet en u wil ook een inschrijving voor bemiddeling in consumentenkrediet). Voor deze bijkomende inschrijving zal u bovendien een eenmalige bijdrage moeten betalen. Het bedrag ervan is bij Koninklijk besluit vastgesteld en wordt jaarlijks aangepast in functie van de evolutie van de werkingskosten van de FSMA. Vanaf 1 januari 2024 bedraagt ze 783 euro.

HOE BRENG IK EEN WIJZIGING AAN IN MIJN DOSSIER?

U kan pas een aanvraag tot wijziging indienen nadat uw initiële inschrijvingsaanvraag door de FSMA is goedgekeurd.

Alle wijzigingen die u in uw dossier wilt aanbrengen, moet u zelf in de online applicatie invoeren. Op de pagina 'Werking Cabrio'  vindt u de praktische handleidingen voor de Cabrio applicatie van de FSMA, met verschillende voorbeelden van hoe deze applicatie werkt.

Vergeet niet om eerst uw ID-kaart of certificaat met uw computer te connecteren alvorens de applicatie te openen.

Daarna klikt u onder de titel ‘Mijn dossiers’ op het potloodje om uw bestaand dossier te wijzigen. De links naar de verschillende rubrieken waarin u wijzigingen kan aanbrengen, worden in een boomstructuur weergegeven.

Na het aanbrengen van de gewenste wijzigingen, moet u op de knop “Uw wijzigingen versturen naar de FSMA” klikken, anders kan de FSMA uw aanpassingen niet verwerken. U zal van de FSMA bericht krijgen wanneer de wijzigingen zijn verwerkt.