search_api_autocomplete
159.

Welke wijzigingen aan mijn inschrijvingsdossier zijn aan voorafgaande goedkeuring door de FSMA onderworpen?

U moet alle wijzigingen in de gegevens en documenten die deel uitmaken van uw inschrijvingsdossier onverwijld aan de FSMA meedelen via de online applicatie, met name:
 
De volgende wijzigingen vereisen een voorafgaandelijke beslissing van de FSMA:
  • een verandering van categorie; u kan als bemiddelaar per activiteit slechts in één categorie worden ingeschreven. Als u van categorie wil veranderen (bv. van makelaar in hypothecair krediet naar verbonden agent in hypothecair krediet) dan moet u daarvoor de goedkeuring van de FSMA krijgen;
  • een aanvraag tot inschrijving voor een bijkomende bemiddelingsactiviteit (b.v. u bent al bemiddelaar in hypothecair krediet en u wil ook een inschrijving voor bemiddeling in consumentenkrediet). Voor deze bijkomende inschrijving zal u bovendien een eenmalige bijdrage moeten betalen. Het bedrag ervan is bij Koninklijk besluit vastgesteld en wordt jaarlijks aangepast in functie van de evolutie van de werkingskosten van de FSMA. Vanaf 1 januari 2022 bedraagt ze 701 euro.

HOE BRENG IK EEN WIJZIGING AAN IN MIJN DOSSIER?

U kan pas een aanvraag tot wijziging indienen nadat uw initiële inschrijvingsaanvraag door de FSMA is goedgekeurd.

Alle wijzigingen die u in uw dossier wilt aanbrengen, moet u zelf in de online applicatie invoeren. De FSMA heeft hiervoor op de pagina 'Werking Cabrio' een overzicht gemaakt van enkele praktijkvoorbeelden van vaak voorkomende wijzigingen.

Vergeet niet om eerst uw ID-kaart of certificaat met uw computer te connecteren alvorens de applicatie te openen.

Daarna klikt u onder de titel ‘Mijn dossiers’ op het potloodje om uw bestaand dossier te wijzigen. De links naar de verschillende rubrieken waarin u wijzigingen kan aanbrengen, worden in een boomstructuur weergegeven.

Na het aanbrengen van de gewenste wijzigingen, moet u op de knop “Uw wijzigingen versturen naar de FSMA” klikken, anders kan de FSMA uw aanpassingen niet verwerken. U zal van de FSMA bericht krijgen wanneer de wijzigingen zijn verwerkt.