search_api_autocomplete
275.

Wie moet zich als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten inschrijven?

Iedere persoon die geen vergunde onderneming is en die in België op zelfstandige basis aan bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten doet voor rekening van een vergunde onderneming, moet zich als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten inschrijven.                                                                                                              

De inschrijvingsplicht geldt voor natuurlijke personen en voor rechtspersonen. Natuurlijke personen kunnen zich enkel als agent in bank- en beleggingsdiensten inschrijven.

Moeten zich niet in het register inschrijven: de tussenpersonen van een EER-lidstaat die in België actief willen zijn en als "tied agent" handelen in naam en voor rekening van een buitenlandse beleggingsonderneming uit de EER.