search_api_autocomplete
Home
68.

Wie zijn de bij de bemiddeling betrokken verantwoordelijke personen?

De betrokken verantwoordelijke personen verschillen naargelang van de rechtsvorm (natuurlijke persoon of rechtspersoon) en het statuut (bv. makelaar in consumentenkrediet, verbonden agent in hypothecair krediet, agent in bank- en beleggingsdiensten) van de bemiddelaar.

Elk van de betrokken verantwoordelijke personen moet voldoen aan de wettelijke vereisten die voor hem/haar gelden. Eenzelfde persoon kan in verschillende rollen actief zijn bij dezelfde aanvrager. Als eenzelfde persoon verschillende rollen heeft (bv. effectieve leider en verantwoordelijke voor de distributie) dan moet hij gelijktijdig aan de vereisten voor elk van zijn rollen voldoen.

Stap 1: Bent u natuurlijke persoon of rechtspersoon?

Er zijn twee mogelijkheden:

 • u doet de aanvraag als natuurlijke persoon;
 • u doet de aanvraag als rechtspersoon (bv. als bvba of als nv).

Stap 2: Welk(e) statu(u)t(en) vraagt u aan?

2.1. Statuut van bemiddelaar in hypothecair krediet

Er zijn drie categorieën mogelijk:

 • u doet de aanvraag als makelaar in hypothecair krediet;
 • u doet de aanvraag als verbonden agent in hypothecair krediet;
 • u doet de aanvraag als subagent in hypothecair krediet.

2.2. Statuut van bemiddelaar in consumentenkrediet

Er zijn drie categorieën mogelijk:

 • u doet de aanvraag als makelaar in consumentenkrediet;
 • u doet de aanvraag als verbonden agent in consumentenkrediet;
 • u doet de aanvraag als agent in een nevenfunctie (in consumentenkrediet); opgelet, deze mogelijkheid bestaat enkel voor personen wiens hoofdactiviteit de verkoop is van goederen en diensten van niet-financiële aard is (bv. winkels).

2.3. Statuut van tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten

Er zijn twee categorieën mogelijk:

 • u doet de aanvraag als makelaar in bank- en beleggingsdiensten;
 • u doet de aanvraag als agent in bank- en beleggingsdienstenmenten;

2.4. Statuut van verzekeringstussenpersoon

Er zijn vijf categorieën mogelijk:

 • u doet de aanvraag als verzekeringsmakelaar;
 • u doet de aanvraag als verzekeringsagent;
 • u doet de aanvraag als verzekeringssubagent;
 • u doet de aanvraag als nevenverzekeringstussenpersoon;
 • u doet de aanvraag als gevolmachtigde onderschrijver.

2.5. Statuut van herverzekeringstussenpersoon

Er zijn drie categorieën mogelijk:

 • u doet de aanvraag als herverzekeringsmakelaar;
 • u doet de aanvraag als herverzekeringsagent;
 • u doet de aanvraag als herverzekeringssubagent.

Stap 3. Wie zijn de bij de bemiddeling betrokken verantwoordelijke personen in uw onderneming?

Op basis van de antwoorden op de vragen in de stappen 1 en 2 kunt u nagaan wie de bij de betrokken verantwoordelijke personen in uw onderneming zijn. Vervolgens moet u een namenlijst opstellen van de personen die deze rollen vervullen. Opgelet, als u meer dan 10 personen in contact met het publiek tewerkstelt, moet u mogelijk meer dan één verantwoordelijke voor de distributie aanstellen.

3.1. Betrokken verantwoordelijke personen in hypothecair krediet

3.1.1. Betrokken verantwoordelijke personen in hypothecair krediet bij natuurlijke personen

ROL
KREDIETMAKELAAR
VERBONDEN AGENT
SUBAGENT

Bemiddelaar zelf (natuurlijke persoon)

Ja Ja Ja

Verantwoordelijke voor de distributie

Ja

Ja

Ja

3.1.2. Betrokken verantwoordelijke personen in hypothecair krediet bij rechtspersonen

ROL
KREDIETMAKELAAR
VERBONDEN AGENT
SUBAGENT

Verantwoordelijke voor de distributie

Ja

Ja

Ja

Effectieve leider

Ja Ja

Ja

Lid van het wettelijk bestuursorgaan

Ja

Ja

Ja

Als het lid van het wettelijk bestuursorgaan een rechtspersoon is, moet deze rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger hebben die aan de wettelijke vereisten moet voldoen.

Sommige leden van het wettelijk bestuursorgaan worden niet beschouwd als bij de kredietbemiddeling betrokken verantwoordelijke persoon.

 

3.2. Betrokken verantwoordelijke personen in consumentenkrediet

3.2.1. Betrokken verantwoordelijke personen in consumentenkrediet bij natuurlijke personen

ROL
KREDIETMAKELAAR
VERBONDEN AGENT
AGENT IN EEN NEVENFUNCTIE

Bemiddelaar zelf (natuurlijke persoon)

Ja Ja Nee

Verantwoordelijke voor de distributie

Ja

Ja

Ja

3.2.2. Betrokken verantwoordelijke personen in consumentenkrediet bij rechtspersonen

ROL
KREDIETMAKELAAR
VERBONDEN AGENT
AGENT IN EEN NEVENFUNCTIE

Verantwoordelijke voor de distributie

Ja

Ja

Ja

Effectieve leider

Ja Ja

Nee

Lid van het wettelijk bestuursorgaan

Nee

Nee

Nee

Sommige effectieve leiders worden niet beschouwd als bij de kredietbemiddeling betrokken verantwoordelijke persoon.

 

3.3. Betrokken verantwoordelijke personen in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten

3.3.1. Betrokken verantwoordelijke personen in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten bij natuurlijke personen

ROL
BANKAGENT
BANKMAKELAAR

Tussenpersoon zelf (natuurlijke persoon)

Ja X

3.3.2. Betrokken verantwoordelijke personen in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten bij rechtspersonen

ROL
BANKAGENT
BANKMAKELAAR

Effectieve leider 'bank'

Ja

Ja

Andere effectieve leider

Ja (enkel kennis bedrijfsbeheer) Ja (enkel kennis bedrijfsbeheer)

Lid van het wettelijk bestuursorgaan dat geen effectieve leider is

Nee

Nee

Enkel de effectieve leider die actief is inzake de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten (“effectieve leider bank”) zal een volledige beroepskennis moeten aantonen. De overige effectieve leiders moeten enkel aantonen dat ze over kennis bedrijfsbeheer beschikken. Zij moeten aan de FSMA bevestigen dat zij geen enkele activiteit van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten uitvoeren. Voor leden van het wettelijk bestuursorgaan die geen effectieve leider zijn, gelden geen vereisten inzake beroepskennis.

 

3.4. Betrokken verantwoordelijke personen in (her)verzekeringsdistributie

3.4.1. Betrokken verantwoordelijke personen in (her)verzekeringsdistributie bij natuurlijke personen

ROL
(HER)VERZEKERINGS- MAKELAAR
(HER)VERZEKERINGS- AGENT
(HER)VERZEKERINGS- SUBAGENT
NEVENVERZEKERINGS- TUSSENPERSOON
GEVOLMACHTIGDE ONDERSCHRIJVER

Tussenpersoon zelf (natuurlijke persoon)

Ja Ja Ja Ja Ja

Verantwoordelijke voor de distributie

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4.2. Betrokken verantwoordelijke personen in (her)verzekeringsdistributie bij rechtspersonen

ROL
(HER)VERZEKERINGS- MAKELAAR
(HER)VERZEKERINGS- AGENT
(HER)VERZEKERINGS- SUBAGENT
NEVENVERZEKERINGS- TUSSENPERSOON
GEVOLMACHTIGDE ONDERSCHRIJVER

Verantwoordelijke voor de distributie

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Effectieve leider

Ja Ja

Ja

Ja Ja

Lid van het wettelijk bestuursorgaan

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Enkel de effectieve leider die de facto verantwoordelijk is voor de werkzaamheid van (her)verzekeringsdistributie moet de volledige beroepskennis aantonen.