search_api_autocomplete

Wanneer wordt het aanvullend pensioen uitbetaald?

On this page

1. Het aanvullend pensioen wordt automatisch uitbetaald als u met wettelijk pensioen gaat.


Op mypension.be kan u nagaan wanneer u met pensioen kan gaan.

Zodra u uw wettelijk pensioen aanvraagt via www.mypension.be of www.pensioenaanvraag.be, wordt uw Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
hiervan automatisch op de hoogte gebracht.

De Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
zal u contacteren om de uitbetaling van uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
te regelen en u de volgende informatie bezorgen:

 • het bedrag van het uit te betalen Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  ;
 • op welke manier dit bedrag wordt uitbetaald: in een De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.
  Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
  Werknemers: Meer info.
  of een De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
  Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.
  Werknemers: Meer info.
  . De pensioenovereenkomst bepaalt in welke vorm de uitbetaling gebeurt. Soms is een keuzemogelijkheid voorzien;
 • welke gegevens de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  nodig heeft om te kunnen uitbetalen.

Specifiek voor VAPZ-overeenkomsten:

Als uw pensioenovereenkomst de uitbetaling van een kapitaal voorziet, dan heeft u het recht om dit kapitaal om te zetten in een levenslange rente. Echter, als het bedrag van de rente minder is dan 788,45 euro (in 2023), dan wordt het kapitaal uitbetaald.

Meer informatie

Het is in principe niet mogelijk om uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
op te vragen vóór uw pensionering. Ook niet als uw pensioenovereenkomst nog voorziet in een andere pensioenleeftijd (bijvoorbeeld 60 jaar). De pensioenovereenkomst zal doorlopen tot uw pensionering, ook al is dit bijvoorbeeld op 65 of 67 jaar.

2. Op deze regel bestaan evenwel een aantal uitzonderingen:

 • Voor WAPZ, WAPZNP en bedrijfsleiders:

  Als u voldoet aan de voorwaarden om met (vervroegd) pensioen te gaan, maar u blijft toch langer werken, dan kan u eventueel de uitbetaling van uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  vragen als de pensioenovereenkomst of het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
  Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
  Werknemers: Meer info.
  dit toelaat.

 • Voor WAPZ en bedrijfsleiders (niet VAPZNP):
  • Wanneer u geboren bent in of vóór 1961:
   • Als u vóór of in 1958 geboren bent, mag het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
    De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
    Werknemers: Meer info.
    uitbetaald worden vanaf uw 60ste als de pensioenovereenkomst dit toelaat.
   • Als u in 1959 geboren bent, mag het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
    De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
    Werknemers: Meer info.
    uitbetaald worden vanaf uw 61ste als de pensioenovereenkomst dit toelaat.
   • Als u in 1960 geboren bent, mag het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
    De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
    Werknemers: Meer info.
    uitbetaald worden vanaf uw 62ste als de pensioenovereenkomst dit toelaat.
   • Als u in 1961 geboren bent, mag het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
    De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
    Werknemers: Meer info.
    uitbetaald worden vanaf uw 63ste als de pensioenovereenkomst dit toelaat.
  • Zelfstandigen geboren in of vóór 1961 die met economische moeilijkheden geconfronteerd worden, mogen onder bepaalde strikte voorwaarden hun Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
   De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
   Werknemers: Meer info.
   opnemen vanaf 60 jaar als de pensioenovereenkomst dit toelaat.

Uitzonderingen

Deze uitzonderingen gelden niet voor pensioenovereenkomsten die na 1 januari 2016 werden gesloten.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om vóór uw pensionering uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
te gebruiken om een onroerend goed te kopen, te bouwen of te renoveren. Dit kan enkel als de pensioenovereenkomst het toelaat. Neem contact op met uw Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
om de concrete voorwaarden en modaliteiten te bespreken.

Ogenblik waarop uw wettelijk pensioen ingaat

De keuze om al dan niet met vervroegd pensioen te gaan, heeft een invloed op het bedrag dat u maandelijks als wettelijk pensioen zal ontvangen. U kan dit nagaan op de website www.mypension.be.

Ook uw aanvullend pensioen wordt beïnvloed door het ogenblik waarop uw wettelijk pensioen ingaat. Als u overweegt om uw wettelijk pensioen vervroegd op te nemen, zal uw aanvullend pensioen op dat ogenblik worden uitgekeerd. Het is niet mogelijk om de opname van uw aanvullend pensioen uit te stellen tot na uw pensionering.

Hierdoor is het mogelijk dat uw pensioenreserves minder lang interesten opbrengen dan oorspronkelijk de bedoeling was. Mogelijk heeft u nog recht op voordelige tarieven van 3,25%, 3,75% of zelfs meer… Dit kan leiden tot een (soms heel wat) lager aanvullend pensioen.

Bovendien heeft het ogenblik waarop uw aanvullend pensioen wordt uitbetaald mogelijks een invloed op de toepasselijke fiscale tarieven.