search_api_autocomplete

Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. 

De lijst vermeldt meer bepaald:

 • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
 • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
 • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

textfield
textfield
textfield
select
Titel Naam van de vennootschap Website Type fraude Datum Sort ascending
 • Agartha Asset Management
 • Antarimarkets
 • Apex500
 • Brokeragea
 • Calliber
 • Capital Professional Reserve
 • Concept Blue
 • Cryptosaving
 • CTmatador
 • DCMGROUP
 • EJMarkets
 • Europa Trade Capital
 • Euro Trade
 • FinsRoyal
 • Foxane
 • Fxpoint
 • Glenrocks
 • Globalxtrades
 • High Capital
 • Introtrade
 • Infinity4x
 • Kardon Capital
 • LPLeurope
 • LPL Invest
 • Oriontero
 • Slimhandel
 • Soltechx
 • Standpoint Finance
 • Ti-GI
 • Top Capital 24
 • Towards Source
 • Traderhouse
 • Trade Horizon
 • Trends Turbo
 • Ualgo
 • World Markets
 • Word Wide Brokers
 • x-tradebrokers
 • https://www.agarthaassetmanagement.com
 • https://www.antarimarkets.com
 • https://www.apex-500.com
 • https://www.brokeragea.com
 • https://www.calliber.io
 • https://www.cp-r.net
 • https://www.concept-blue.com
 • https://www.cryptosavings.io
 • https://www.ctmatador.com
 • https://www.platform.ctmatador-pro.com
 • https://www.dcmgroup.io
 • https://www.ejmarkets.com
 • https://www.europatradecapital.com
 • https://www.eurotrade.co
 • https://www.finsroyal.com
 • https://www.foxane.com
 • https://www.fxpoint.co
 • https://www.glenrocks.com
 • https://www.globalxtrades.com
 • https://www.high-capitals.com
 • https://www.introtrade.pro
 • https://www.infinity4x.com
 • https://www.kardoncapital.com
 • https://www.lpleurope.com
 • https://www.lplinvest.com
 • https://www.oriontero.com
 • https://www.slimhandel.com
 • https://www.soltechx.com
 • https://www.standpointfinance.com
 • https://www.ti-gi.com
 • https://www.topcapital24.com
 • https://www.towardssource.com
 • https://www.traderhouse.com
 • https://www.tradehorizon.com
 • https://www.tradehorizon2.com
 • https://www.trends-turbo.com
 • https://www.ualgo.com
 • https://www.worldmarkets.com
 • https://www.worldwidebrokers.co
 • https://www.x-tradebrokers.com
 • https://ww-brokers.com/
Online frauduleuze tradingplatformen
08/06/2022
 • EA World FX
 • https://eaworldfx.com/front/index.html
Online frauduleuze tradingplatformen
12/04/2022
 • 24xFOREX
 • 4x-Trade
 • Advantium Limited
 • AlfaPrime-Markets
 • AssetShot
 • Bitreserve (cloned firm)
 • BrownFinance
 • BTC-Markets
 • Capital Of Focus
 • CoinsBanking
 • CRPmarkets
 • FinoTrend
 • Fortexo
 • FundsProMax
 • Holding Partners
 • IGC Markets (cloned firm)
 • Impressive Area
 • InGoInvest
 • Invesdo (cloned firm)
 • Kiplar
 • Kirther Investment
 • Ladson Capital
 • Liquidspro
 • Lite Gap
 • Livetradingfx
 • Luxury Capitals
 • MarketsEU
 • Marketsi (cloned firm)
 • Ozon F Corporation
 • Pegasus Invest
 • Sagatrade
 • Selfkings
 • Status Markets
 • Sterlingspecialist
 • SwissMarket(s)fx
 • The Investment Center
 • TradingFX Global
 • Vnsmart
 • https://www.24xforex.com
 • https://www.4x-trade.net
 • https://www.4x-trade.com
 • https://www.advantiumlimited.com
 • https://www.alfaprime-markets.com
 • https://www.assetshot.com
 • https://www.bitreserve.cc
 • https://www.b-finances.com
 • https://www.btc-markets.com
 • https://www.capitaloffocus.com
 • https://www.coinsbanking.com
 • https://www.crpmarkets.com
 • https://www.finotrend.com
 • https://www.fundspromax.com
 • https://www.holding-partners.com
 • https://www.igcmarkets.com
 • https://www.impressivearea.com
 • https://www.ingoinvest.com
 • https://www.invesdo.io
 • https://www.fr.kiplar.com
 • https://www.kiplar.org
 • https://www.kirtherinvestments.com
 • https://wwww.kirtherinvestment.com
 • https://www.ladson-capital.com
 • https://www.liquidspro.com
 • https://www.litegap.com
 • https://www.livetradingfx.com
 • https://www.luxury-capitals.com
 • https://www.luxurycapitals.com
 • https://www.marketseu.com
 • https://www.marketseufx.com
 • https://www.marketsi.co.uk
 • https://www.ozonfcorporation.bond
 • https://www.pegasus-invest.com
 • https://www.sagatrade.io
 • https://www.sellfkings.com
 • https://www.statusmarkets.com
 • https://www.status-mark.com
 • https://www.sterlingspecialist.com
 • https://www.swissmarketfx.com
 • https://www.investmentcenter.co.uk
 • https://www.investmentcenter.com
 • https://www.tradingfxglobal.com
 • https://www.vnsmart.com
Online frauduleuze tradingplatformen
02/02/2022
 • Binarycent
 • BTC-chain
 • Clever Trade
 • Crypto Trading Association
 • FiniVieX
 • Finomarkets
 • Genesis11
 • Global Trading26
 • Gs4trade
 • KapitalEU
 • LPLFinances
 • NitroCapitals
 • OrbitGTM
 • Sunton Capital
 • Uptrade
 • Ventera Group
 • Winbitx
 • https://www.binarycent.com
 • https://www.btc-chain.com
 • https://www.clever-trade.com
 • https://www.cta-capitals.com
 • https://www.cta-capital.com
 • https://www.finiviex.com
 • https://www.finomarkets.com
 • https://www.genesis11.com
 • https://www.globaltrading26.com
 • https://www.gs4trade.com
 • https://www.gs-4trade.com
 • https://www.kapitaleu.com
 • https://www.lplfinances.com
 • https://www.lplfinances.eu
 • https://www.nitrocapitals.com
 • https://www.orbitgt-m.com
 • https://www.suntonfx.com
 • https://www.uptrademarket.com
 • https://www.venteragroup.com
 • https://www.winbitx.com
 • https://www.orbitgtm-pro.net
Online frauduleuze tradingplatformen
15/11/2021
 • Forex 7xt+0
 • Garafi
 • Insun Forex
 • MWNG Company Limited
 • XT.com
 • https://web.ftasjh.com/
 • https://garafi.com/
 • http://tradeinsun.com/
 • https://mwngglobal.com/mwng_en/index.htm
 • https://www.xt.com/
Online frauduleuze tradingplatformen
27/10/2021
 • Bitengecko
 • CryptoMatex
 • Deltamarket
 • Eiro-group
 • EuroStandarte
 • Finetero
 • FXCT Investments
 • Goldenrodfx
 • Kapitalfx
 • Profxmarket (cloned firm)
 • Riva financial systems
 • Tradergy
 • TradeVtech
 • United asset finance limited (cloned firm)
 • https://www.bitengecko.com/
 • https://www.cryptomatex.com/
 • https://www.deltamarket.net/
 • http://www.delta-mark.net/
 • https://www.eiro-group.com/
 • https://www.eurostandarte.com/
 • http://www.finetero.com/
 • https://www.fxctinvestments.com/
 • https://goldenrodfx.com/
 • http://www.kapitalfx.de/
 • http://www.kapitalfx.ch/
 • https://www.profxmarket.eu/
 • http://www.rivafinancialsystems.com/
 • http://www.tradergy.io/
 • https://www.tradevtech.com/
 • http://www.united-asset-finance.com/
Online frauduleuze tradingplatformen
08/07/2021
 • Bitcoin Champion
 • Bitcoin Superstar
 • Bitcoin System
 • Acceptrade
 • Antarigroup
 • Capitalfx
 • CFD Advanced
 • Cinda Securities
 • Commerce wealth
 • Finexro
 • Finvesting
 • Galore Pro
 • Horizon Invest
 • ICTrades
 • Ironefx
 • My Coin Elite
 • Northstate
 • OmegaPro
 • Primecap
 • Quantums Trade
 • Topdigitalcoin
 • Triton Capital Markets
 • Westmark
 • http://www.acceptrade.com/
 • https://www.antarigroup.com/
 • https://www.capitalfx.co/
 • https://www.cfdadvanced.com/
 • http://www.cinda-securities.com/
 • http://www.commercewealth.com/
 • http://www.finexro.com/
 • https://www.finvestings.com/
 • https://galore.pro/
 • https://horizoninvest.cc/
 • https://horizoninvest.io/
 • https://www.ictrades.co/
 • http://www.ironefx.com/
 • http://www.mycoinelite.com/
 • http://www.northstate.io/
 • https://www.omegaprofx.com/
 • https://www.omegaproworld.site/
 • http://www.omegaprotrading.com/
 • https://www.omegapro.world/
 • http://www.primecap.io/
 • https://www.quantums-trade.com/
 • http://www.topdigitalcoin.com/
 • http://www.westmark.com/
 • https://www.cfdadvanced.london
 • https://www.cfdadvances.com
 • https://www.cfdadv.com
 • http://www.tritoncapitalmarkets.com/
 • http://www.tritonmarkets.com/
 • http://www.tcapitaltrading.com/
Online frauduleuze tradingplatformen
05/05/2021
 • https://bitcoin-loophole.io/
 • http://www.4tfx.io/
 • http://www.binvesting.com/
 • https://www.bitstarmarkets.com/
 • http://www.btcbrokerz.com/
 • https://www.capitalfx.co/
 • https://www.finexics.com/
 • http://www.finexics.io/
 • https://glballiance.com/
 • http://www.mynetcoin.net/
 • https://www.quantbitex.com/
 • http://www.str-capital.com/
 • http://www.tradezmarket.com/
 • http://www.unixbroker.com/
 • http://www.xtrgate.com/
Online frauduleuze tradingplatformen
10/03/2021
 • Bitcoin Buyer
 • Bitcoin Prime
 • Immediate Edge
 • BitCapitals
 • Brokerunity
 • Bubblext
 • Cryptenix
 • FDI Funds
 • Financial Reserve Capital Management / Finance Reserves
 • GCG International
 • GFX Royal
 • Global CTB
 • Migrotrade
 • Safe IG
 • https://bitcoinprime.net/
 • http://www.immediate-edge.co/
 • https://www.bit-capitals.com/
 • https://www.brokerunity.com/
 • http://www.bubblext.com/
 • http://www.cryptenix.com/
 • http://www.fdifunds.com/
 • https://www.financereserve.com/
 • http://www.gcginternational.net/
 • http://www.gfxroyal.com/
 • http://www.globalctb.com/
 • http://www.migotrade.com/
 • http://www.safeig.com/
 • http://freserves.com/
 • https://financereserves.com/
 • https://www.migotrade.net/
 • https://financeresm.com
Online frauduleuze tradingplatformen
23/12/2020
 • https://bitcoinera.com/
 • https://bitcoinera.app/
 • http://www.365capitalmarkets.com/
 • http://www.brightfinance.co/
 • http://www.marketspilot.com/
 • http://www.mottofx.com/
 • http://www.mycoinbanking1.com/
 • http://www.mycoin-banking.com/
 • http://www.onlinemarket-share.com/
 • https://otpfx.com/
 • http://www.profitstrade.com/
 • https://www.solidinvest.co/
 • https://www.solidinvest.co/
 • http://www.traderschain.com/
 • https://www.uptos.com/
 • https://365capitalmarkets2.com/
 • https://www.otpfxtrade.com
Online frauduleuze tradingplatformen
19/11/2020
 • https://lagrandecapitale.fr/
 • https://tradingacademy360.com/
 • http://www.bigfx.com/
 • https://cmarketsgroup.com/
 • https://innerbrokers.com/
 • http://www.interactivetrade.com/
 • http://www.invcenter.com/
 • http://www.primecapitec.com/
 • https://www.qteck.io/
 • https://remaxima.com/
 • http://www.solidacapital.io/
 • http://www.winngroupltd.com
 • https://winngroups.com/
 • http://www.winngc.com/
 • http://www.winngroupltd.net/
Online frauduleuze tradingplatformen
17/09/2020
 • https://www.finantik.com
 • http://www.generaltrade.cc
 • https://www.girofx.com/
 • https://www.golden-cfd.com/
 • https://www.lionsfm.com/
 • https://www.navagates.com/
 • https://navagates.org/
 • https://parker-prime.com/
 • https://www.summitrade.co/
 • https://unitedmarketscapital.com/
 • https://www.navagates.org
Online frauduleuze tradingplatformen
10/06/2020
 • https://www.btc-trading24.com
 • https://www.elitetrading.co
 • https://www.fxprime.io
 • https://www.grandcapital.net
 • https://www.kingstontrading.com
 • https://www.titanpro500.com
 • https://www.umarkets.com
 • https://www.umarketspro.com
 • http://www.umarkets.io/
 • http://www.umarkets.group/
 • http://www.umarkets.ai/
 • http://www.umarketspro.net/
Online frauduleuze tradingplatformen
02/04/2020
 • http://www.alltrademarkets.com
 • http://www.bormancorp.com
 • http://www.duxacapital.com
 • http://www.expertbase27.com
 • http://www.intrgroup.com
 • https://intrgroups.com/
 • http://www.mysafemarket.com
 • http://www.duxacapitalz.com/
Online frauduleuze tradingplatformen
06/02/2020
 • BeFlix
 • Blue Lexus
 • CFReserve
 • Omegafx
 • Optionfx Trade
 • Trade Idea
 • https://www.beflix.net
 • https://www.bluelexus.net
 • https://www.CFReserve.com
 • https://www.omegafx.io
 • https://www.optionfx.trade
 • https://www.tradeidea.co
Online frauduleuze tradingplatformen
18/12/2019
Online frauduleuze tradingplatformen
24/10/2019
 • Trendingraphs (Premium Systems)
 • http://www.trendingraphs.com
 • https://trendingraphs.net/
Online frauduleuze tradingplatformen
24/10/2019
 • Stock Global
 • http://www.stockglobal.com
Online frauduleuze tradingplatformen
24/10/2019
 • Marketcapital
 • http://www.marketcapital.co
Online frauduleuze tradingplatformen
24/10/2019
 • Capital Pilots
 • http://www.capitalpilots.com
Online frauduleuze tradingplatformen
24/10/2019
 • FlixGM (Altridium Group)
 • http://www.flixgm.com
 • https://flixance.com/
Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
 • Globalmarkets
 • http://www.glob-markets.com
 • http://www.glob-markets.co
 • http://www.glob-markets.net
 • https://www.glob-markets.pro/
Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
 • Dream Equity Ltd
 • FlixGM (Altridium Group)
 • Globalmarkets
 • Infinitrade
 • Investteck
 • Key Markets
 • Kodimax
 • Mason Ford
 • Tradershome
 • http://www.glob-markets.com
 • http://www.glob-markets.co
 • http://www.glob-markets.net
 • https://www.glob-markets.pro/
 • http://www.flixgm.com
 • https://flixance.com/
 • http://www.investingcapital.com
 • http://www.tradershome.com
 • http://www.masonford.com
 • http://www.kodimax.com
 • http://www.keymarkets.com
 • http://www.infinitrade.com
 • https://infinitrade3.com/
 • https://infinitrade4.com
Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
 • Dream Equity Ltd.
 • http://www.investingcapital.com
Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
 • Mason Ford
 • http://www.masonford.com
Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
 • Tradershome
 • http://www.tradershome.com
Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
 • Kodimax
 • http://www.kodimax.com
Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
 • Key Markets
 • http://www.keymarkets.com
Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
 • Investteck
Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
 • Infinitrade
 • http://www.infinitrade.com
 • https://infinitrade3.com/
 • https://infinitrade4.com
Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
 • Go Capital FX
 • Vipwayzone
 • https://www.gocapitalfx.com/
 • https://www.gocapital123.com
 • https://www.vipwayzone.com/
Online frauduleuze tradingplatformen
11/07/2019
 • Go Capital FX
 • https://www.gocapitalfx.com/
 • https://www.gocapital123.com
Online frauduleuze tradingplatformen
11/07/2019
 • Vipwayzone
 • https://www.vipwayzone.com/
Online frauduleuze tradingplatformen
11/07/2019
 • Swissmain
 • Meridian Banc Ltd.
 • https://www.swissmain.com/en/index.html
 • https://meridianbanc.com/
Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
 • SSS Services
 • https://www.sss-services.nl/
Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
 • PlusOption
 • https://www.PlusOption.com/
Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
 • Marketscube
 • https://www.marketscube.com/
Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
 • Littinvest
 • https://www.Littinvest.com/
Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
 • OMCMarkets
 • https://www.omcmarkets.com/
Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
 • Hope area
 • https://www.hope-area.com/
 • http://www.hope-area.net
Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
 • PlusOption
 • Swissmain
 • Meridian Banc Ltd.
 • SSS Services
 • Marketscube
 • OMCMarkets
 • Hope Area
 • Littinvest
 • https://www.PlusOption.com/
 • https://www.swissmain.com/en/index.html
 • https://meridianbanc.com/
 • https://www.sss-services.nl/
 • https://www.marketscube.com/
 • https://www.omcmarkets.com/
 • https://www.hope-area.com/
 • http://www.hope-area.net
 • https://www.Littinvest.com/
Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
 • 365 Markets (Trustnet Ltd)
 • https://www.365markets.com
Online frauduleuze tradingplatformen
19/02/2019
 • PBN Capital (Capital Tech Ltd / Pbox Ltd)
 • https://pbncapital.com
Online frauduleuze tradingplatformen
19/02/2019
 • CFDS100.com (TRSYSTEM Limited)
 • https://www.cfds100.com
Online frauduleuze tradingplatformen
19/02/2019
 • HybridReserve (Singlebell Ltd / SingleBell OU)
 • https://www.hybridreserve.com
Online frauduleuze tradingplatformen
19/02/2019
 • FXG Trade (Capital FXG Ltd / Nordic Pearl Ltd)
 • https://fxgtrade.com
Online frauduleuze tradingplatformen
19/02/2019
 • 365 Markets (Trustnet Ltd)
 • PBN Capital (Capital Tech Ltd / Pbox Ltd)
 • CFDS100.com (TRSYSTEM Limited)
 • HybridReserve (Singlebell LTD / SingleBell OU)
 • FXG Trade (Capital FXG Ltd / Nordic Pearl Ltd)
 • https://www.365markets.com
 • https://pbncapital.com
 • https://www.cfds100.com
 • https://www.hybridreserve.com
 • https://fxgtrade.com
Online frauduleuze tradingplatformen
19/02/2019